رفتن به محتوای اصلی
x

فایلهای آموزشی

جهت دریافت پوسترها و پمفلت های آموزشی با موضوع قانون جوانی جمعیت اینجا کلیک کنید.

جهت دریافت فصلنامه بهورزی ، ویژه فصل زمستان 1402 اینجا کلیک کنید .

جهت دریافت فصلنامه بهورزی ، ویژه فصل پاییز 1402 اینجا کلیک کنید .

جهت دریافت فایل آموزشی با موضوع ( آشنايی با سبک زندگی سالم بر اساس آموزه های طب ايرانی ) اینجا کلیک کنید .

جهت دریافت مطلب آموزش با موضوع هفته ملی سالمند (عبارت های پیشنهادی مرتبط با  سالمندان جهت استفاده در رسانه ها)  اینجا کلیک کنید .

جهت دریافت مطلب آموزشی به مناسبت روز جهانی غذا با موضوع نان و روز جهانی غذا اینجا کلیک کنید .

جهت دریافت فایل با موضوع هفته جهانی کودک با شعار (کودکی بهتر ، زندگی بهتر )  اینجا کلیک کنید.

جهت دریافت مطلب آموزشی با موضوع سقط عمدی جنین اینجا کلیک کنید .

جهت دریافت فایل با موضوع هرم حرکتی و فعالیت بدنی در میانسالان اینجا کلیک کنید.

جهت دریافت فایل با موضوع نقش فعالیت بدنی و ورزش در پیشگیری و کنترل فشار خون بالا اینجا کنید.

جهت دریافت فایلهای با موضوع ناباروری مرد اینجا کلیک کنید.

جهت دریافت فایل با موضوع باورهای غلط در خصوص قلیان اینجا کلیک کنید.

جهت دریافت فایل با موضوع اهمیت مصرف میوه و سبزیجات اینجا کلیک کنید.

جهت دریافت فایل مربوط به مطالب آموزشی کارگاه ارزیابی علایم و عوارض یائسگی اینجا کلیک کنید .

جهت دریافت مطلب با موضوع (نگاهی نو به شــيردهی مادران شاغل در خانواده ،محل کار و جامعه) اینجا کلیک کنید.

جهت دریافت مطالب مربوط به مشاوره برای تغییر رفتار ناسالم اینجا کلیک کنید .

جهت دریافت مطالب مربوط به آخرین ویرایش بسته خدمات سلامت میانسالان اینجا کلیک کنید .

جهت دریافت مطلب مربوط به ( سقط و راه کارهای پیشگیری از سقط جنین ) اینجا کلیک کنید .

جهت مشاهده مطلب با موضوع تک فرزندی و عوارض آن اینجا کلیک کنید.

جهت دریافت مطالب مروط به ازدواج به هنگام ، آسان و آگاه اینجا کلیک کنید .