رفتن به محتوای اصلی
x

مدیر شبکه

نام و نام خانوادگی : دکتر عباسعلی عبدالهی

سمت : مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان فریدن

شماره تماس : 03157222972

 

مدیر شبکه