به سایت شبکه بهداشت و درمان فریدن خوش آمدید.

تاریخچه شهرستان

 

تاریخچه :

نام فریدن را گرفته از نام فریدون پادشاه ایران باستان می دانند و می گویند کاوه آهنگر از این سرزمین برخاسته است . اینک در روستای «مشهد کاوه » نیز آرامگاهی هست که عقیده بعضی از مورخین کاوه و فرزندانش در آن به خاک سپرده شده اند . این روستا اکنون در بخش چادگان واقع است .

فریدن (پرتیکان) در زمان هخامنشیان یکی از ایالات مهم ایران بوده است و تنها جاده ای که آپادانا را به شوش –پایتخت زمستانی هخامنشیان وصل کرده از این منطقه عبور میکرده است . اسکندر به هنگام تعقیب داریوش ، به پاراتاک (پرتیکان) آمد و انجا را تسخیر کرد و (اوگزانر ) را که والی شوش بود به ولایت پرتیکان منصوب کرد . آن زمان در این منطقه شهرهایی آباد وجود داشته که به دست اسکندر در ایران دوازده شهر ساخته شده و همه آنها را اسکندری نامید .از جمله آنها اسکندری واقع در فریدن شامل دو بخش اسکندری بر آفتاب و نسار اسکندری است .

در زمان ساسانیان فریدن دارای شهرها و روستاهای زیادی بوده که شاپور آباد مهمترین این مناطق به شمار می امده است و بنای آن را به شاپور دوم ساسانی نسبت می دهند در زمان صفویان این منطقه عمران و آبادی بیشتری یافت در این زمان شاه عباس ارمنیان را از ارمنستان کوچ داده و در برخی مناطق ایران از جمله در فریدن ساکن نمود .

همچنین به خاطر شباهت جغرافیایی این منطقه با منطقه قفقاز ،گروهی از گرجیان از گرجستان بدین منطقه کوچ داده شدند . در زمان قاجار «داران » ب عنوان مرکزیت فریدن انتخاب گردید .

شهرستان فریدن با وسعتی حدود ۱۱۰۸ کیلومتر مربع از شهرستانهای غرب استان اصفهان است . فریدن از شما به شهرستان خوانسار ، از جنوب به شهرستان چادگان ، از شرق به شهرستان تیران و کرون از غرب به شهرستان بوئین و میاندشت و فریدونشهر محدود میشود . مرکز این شهرستان داران است و دارای دو بخش به نام مرکزی و زنده رود و دو منطقه شهری به نام داران و دامنه و نیز ۳ دهستان و ۲۸ روستا می باشد .  

 

ارتباط با ما

اصفهان - شهرستان فریدن - شهر داران - خیابان نواب صفوی - شبکه بهداشت و درمان فریدن تلفن تماس : ۴ - ۰۳۷۲۴۲۲۲۶۰۱

پیوند ها