به سایت شبکه بهداشت و درمان فریدن خوش آمدید.

فایل ها و مطالب آموزشی هپاتیت های ویروسی و فرمهای مربوطه

جهت دریافت کلیپ مراقبت و درمان کووید ۱۹ اینجا کلیک کنید .

جهت دریافت کلیپ مشکلات تنفسی در بیماری کووید ۱۹ اینجا کلیک کنید .

جهت دریافت کلیپ مداخلات دارویی کلروکین اینجا کلیک کنید .

جهت دریافت فایل حفظ سلامت روان در هیجانات منفی ناشی از کرونا اینجا کلیک کنید .

جهت دریافت فایل آموزشی عفونت سل نهفته اینجا کلیک کنید .

جهت دریافت فایل آموزشی مراقبت کورونا ویروس اینجا کلیک کنید .

جهت دریافت فایل آموزشی دستورالعمل مراقبت کورونا ویروس اینجا کلیک کنید .

جهت دریافت فایل آموزشی راهنمای ارتقاء سلامت در محل کار اینجا کلیک کنید .

جهت دریافت فایل آموزشی کارگاه پیشگیری از مصرف دخانیات در نوجوانان اینجا کلیک کنید .

جهت دریافت فایل آموزشی دیابت اینجا کلیک کنید .

جهت دریافت فایل فصل نامه بهورز شماره ۱۰۲ - پاییز ۹۸ - اینجا کلیک کنید .

جهت دریافت فایل فصل نامه بهورز شماره ۱۰۱ - تابستان ۹۸ - اینجا کلیک کنید .

جهت دریافت فایل دستور العمل برنامه ملی خود مراقبتی اینجا کلیک کنید . 

جهت دریافت فایل کنترل و پیشگیری از کمبود ریز مغذی ها اینجا کنید .

جهت دریافت پوستر ایده پردازی پیشگیری از حوادث ترافیکی در جوانان و نوجوانان اینجا کلیک کنید .

جهت دریافت فایل ( مجموعه تنقیحی ترویج تغذیه  با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران بارداری و شیر دهی ) اینجا کلیک کنید .

جهت دریافت فایل دستور العمل ژنتیک اجتماعی اینجا کلیک کنید .

جهت دریافت بسته اجرایی کمپین جهانی و ملی ترویج تغذیه با شیر مادر اینجا کلیک کنید .

جهت دریافت فایل آموزشی کارگاه اصول طراحی و اجرا بسیج اطلاع رسانی اینجا اکلیک کنید .

جهت دریافت فایل فصل نامه بهورز شماره ۱۰۰ -بهار ۹۸- اینجا کلیک کنید .

جهت دریافت فایل هپاتیت های ویروسی و فرم های مربوطه اینجا کلیک کنید .

جهت دریافت محتوای آموزشی نقش تغذیه در پیشگیری و کنترل چاقی اینجا کلیک کنید .

جهت دریافت محتوای آموزشی آزمون بسیج ملی فشار خون ویژه مراقبین و بهورزان اینجا کلیک کنید .

جهت دریافت محتوای آموزشی پیشگیری از مواجهه با دود دست دوم مواد دخانی اینجا کلیک کنید .

جهت دریافت مطالب مرتبط با روز جهانی آسم اینجا کلیک کنید .

جهت دریافت مطالب مرتبط با هفته سلامت اینجا کلیک کنید.

جهت دریافت پمفلت های مرتبط با هفته سلامت ۱ اینجا کلیک کنید.

جهت دریافت پمفلت های مرتبط با هفته سلامت ۲ اینجا کلیک کنید.

جهت دریافت فایل آموزشی مراقبت ممتد سلامت بانوان ایرانی اینجا کلیک کنید.

جهت دریافت فرم ثبت فشارخون کارکنان ادارات اینجا کلیک کنید.

جهت دریافت کتاب بچه های کوچک اسیب های بزرگ اینجا کلیک کنید.

جهت دریافت پاورپوینت سوانح و حوادث در کودکان اینجا کلیک کنید.

جهت دریافت فایل آموزشی اصول و طراحی اجرای برنامه خود مراقبتی اینجا کلیک کنید.

جهت دریافت فایل آموزشی فشار خون اینجا کلیک کنید.

جهت دریافت فایل آموزشی پیشگیری از استفاده نا مناسب از رسانه ها اینجا کلیک کنید.

چهت دریافت فایل آموزشی اسکرین تکامل کودکان اینجا کلیک نمایید.

جهت دریافت دفترچه شماره ۱-۲ خودمراقبتی در میانسالی اینجا کلیک نمایید.

جهت دریافت دفترچه شماره ۳ خودمراقبتی در میانسالی اینجا کلیک نمایید.

جهت دریافت دفترچه شماره ۴ خودمراقبتی در میانسالی اینجا کلیک نمایید.

جهت دریافت فایل آموزشی دیابت اینجا کلیک کنید.

جهت دریافت فایل آموزشی خودمراقبتی در میانسالی ۶ اینجا کلیک نمایید.

جهت دریافت فایل آموزشی استفاده نامناسب از رسانه های جمعی اینجا کلیک نمایید.

جهت دریافت فایل آموزشی "بیماری های منتقله از طریق آب و غذا" اینجا کلیک کنید.

جهت دریافت فایل های "کارگاه برنامه ملی خود مراقبتی" اینجا کلیک کنید.

جهت دریافت فایل ارزيابي و آموزش آمادگي خانوار   اینجا کلیک نمایید.

جهت دریافت فایل خدمات نوین سلامت میانسالان وارزیابی سلامت زنان دردوران باروری ویائسگی

را کلیک کنید.

جهت دریافت فایل های ((عوامل موثر بر سلامت قلب )) اینجا کلیک نمایید.

جهت دریافت فایل های (( موضوع ازدواج در جوانان )) اینجا کلیک کنید.

جهت دریافت فایل های (تمرینات آمادگی جسمانی)) اینجا کلیک کنید.

جهت دریافت فایل ((مراحل نصب اپلیکیشن سفیر سلامت)) اینجا کلیک کنید

جهت دريافت فايل ((سرطان پستان)) اينجا كليك كنيد.

جهت دريافت فايل (( سرطان روده بزرگ (کولورکتال) )) اينجا كليك كنيد.

جهت دريافت فايل (( سرطان سرويكس )) اينجا كليك كنيد .

جهت دریافت فایل مربوط به آسم اینجا کلیک کنید.

جهت دریافت فایل aefi اینجا کلیک کنید.

جهت دریافت فایل خدمات نوین سلامت میانسالان اینجا کلیک کنید.

جهت دریافت پمفلت آموزشی در رابطه با هپاتیت  اینجا کلیک کنید

جهت دریافت ترجمه اکشن فولدر هفته جهانی شیر مادر اینجا کلیک کنید.

جهت دریافت فایل تغذیه با شیرمادر یک عمر سلامتی اینجا کلیک کنید.

جهت دريافت فايل pediculosis اينجا كليك كنيد.

جهت دريافت فايل sop اينجا كليك كنيد.

جهت دريافت فايل EOP  اينجا كليك كنيد.

جهت دریافت نرم افزار برنامه ملی نیاز سنجی سلامت جامعه (ویژ مرکز خدمات جامعه سلامت ) اینجا کلیک کنید.

جهت دریافت نرم افزار برنامه ملی نیاز سنجی سلامت جامعه ( ویژه خانه بهداشت) اینجا کلیک کنید.

جهت دریافت فایل کارگاه نیازسنجی اینجا کلیک کنید .

جهت دریافت شیوه نامه اجرایی برنامه نیاز سنجی سلامت اینجا کلیک کنید.

جهت دریافت  فایل رویکردنوین آموزش ایدز اینجا را کلیک کنید

جهت دریافت فایل دستورالعمل آموزش و ارتقا سلامت اینجا کلیک کنید.

جهت دریافت  فایل اصلاحیه فرم شماره ۴ خودمراقبتی اینجا کلیک کنید.

جهت دریافت فایل توسعه گروههای خودیار و خودمراقبتی اینجا کلیک کنید.

جهت دریافت فایل چک لیست عملکرد خودیار اینجا کلیک کنید.

جهت دریافت فایل دستورالعمل تشکیل گروه های خودیار اینجا کلیک کنید.

جهت دریافت فایل فرم گزارش دهی خودیار اینجا کلیک کنید.

جهت دریافت فایل کارگاه بازاریابی اجتماعی اینجا کلیک کنید.

جهت دریافت فایل اموزش ترک اعتیاد اینجا کلیک کنید.

جهت دریافت فایل آموزش بهداشت و بلوغ جنسی در پسران اینجا کلیک کنید.

جهت دریافت فایل آیین نامه اجرایی مبارزه با دخانیات اینجا کلیک کنید.

جهت دریافت فایل بلوغ دختران اینجا کلیک کنید.

جهت دریافت فایل پایگاه تغذیه سالم۹۶ اینجا کلیک کنید.

جهت دریافت فایل مهارت زندگی اینجا کلیک کنید.

جهت دریافت فایل های  هپاتیت های ویروسی و فرم های مربوطه اینجا کلیک کن

جهت دریافت محتوی آموزشی  پیشگیری از حوادث در کودکان اینجا کلیک کنید

جهت دریافت فایل راهنمای مبارزه با عقرب در اماکن عمومی و خانگی اینجا کلیک کنید.

جهت دریافت کتاب اقدامات پیشگیرانه برای گزش جانوران زهری اینجا  کلیک کنید.

 

جهت دریافت پاور های دخانیات اینجا کلیک کنید.

جهت دریافت فایل کارگاه اموزشی خودمراقبتی در بیماری های روان اینجا کلیک کنید.

جهت دریافت فایل کارگاه خود مراقبتی بلوغ اینجا کلیک کنید.

جهت دریافت فایل مربوط به مبحث سل اینجا کلیک کنید.

جهت دریافت فایل محتوي کارگاه اصول طراحي و اجراي مداخلات ارتقاي سلامت اینجا کلیک کنید.

جهت دریافت فایل مدیریت خطر بلایا و سوالات مروبوطه اینجا کلیک کنید.

جهت دریافت فایل آیین نامه ی هفته ی ملی کودک اینجا کلیک کنید.

جهت دریافت فایل کنترل عفونت دندانپزشکی اینجا کلیک کنید

جهت دریافت فایل اموزشی واحد تغذیه اینجا کلیلک کنید.

جهت دریافت فایل رسانه های کمک آموزشی اینجا کلیک کنید

جهت دریافت فایل رسانه های کمک آموزشی اینجا کلیک کنید

جهت دریافت فایل رسانه های کمک آموزشی اینجا کلیک کنید

جهت دریافت فایل رسانه های کمک آموزشی اینجا کلیک کنید

جهت دریافت فایل های دود دست دوم مو اد دخانی اینجا کلیک کنید.

جهت دریافت فایل آموزشی تغذیه اینجا کلیک کنید

جهت دریافت فصل نامه بهورزی اینجا کلیک کنید

جهت دریافت فایل اموزشی خانه مشارکت اینجا کلیک کنید.

جهت دریافت فایل اموزشی ریز مغزها اینجا کلیک کنید.

جهت دریافت فایل آموزشی ازدواج اینجا کلیک کنید.

[

 

 

ارتباط با ما

اصفهان - شهرستان فریدن - شهر داران - خیابان نواب صفوی - شبکه بهداشت و درمان فریدن تلفن تماس : ۴ - ۰۳۷۲۴۲۲۲۶۰۱

پیوند ها