به سایت شبکه بهداشت و درمان فریدن خوش آمدید.

مبانی مردم شناسی

مبانی مردم شناسی:

 نژاد ، قومیت :شهرستان فریدن علاوه بر طبیعت زیبا و متنوع ، دارای تنوعات و گوناگونی قومی و زبانی هم است . از این رو فریدن رایک سرزمین و پنج قوم نامیده اند . شاه عباس در سال ۱۰۱۳ ه. ق تعدادی از خانوارهای ارمنی ، گرجی و شروانی را به دورن خاک ایران کوچاند و به علت شباهت شرایط آب و هوایی گرجستان با نواحی فریدن آنها رادر این منطقه اسکان داد .

در دوره شاه سلیمان صفوی نیز بخشی از طوایف ترک قزلباش در فریدن سکنی گزیدند ، این طوایف عبارت بودند از طواف اینان لو ، بیات و شاملو که در چادگان سکونت گزیدند . در زمان نادرشاه نیز مجددا سه هزار خانوار چهار لنگ بختیاری به خراسان تبعید شده و بخشی از طوایف عرب خراسان به نواحی فریدن کوچانده شدند . بخش اعظم این مردم در روستاهای دره بید ، دامنه ، و آشجرد اسکان یافتند . ارمنیان فریدن بیشتر در روستاهای غرغن ، نماگرد ، سواران سکونت گزیده اند که پس از چندین قرن در پنجاه سال گذشته از روستاهای خود به اصفهان و ارمنستان مهاجرت کردند . در این میان طوایف لر و فارس فریدن سابقه طولانی سکونت در این منطقه را دارند و از اولین اقوام ساکن در این منطقه هستند .

 

ارتباط با ما

اصفهان - شهرستان فریدن - شهر داران - خیابان نواب صفوی - شبکه بهداشت و درمان فریدن تلفن تماس : ۴ - ۰۳۷۲۴۲۲۲۶۰۱

پیوند ها