به سایت شبکه بهداشت و درمان فریدن خوش آمدید.

خبرنامه دارویی

جهت دریافت خبر نامه ی دارویی فروردین ماه ۱۳۹۶ اینجا کلیک نمایید.

جهت دریافت خبر نامه دارویی اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ اینجا کلیک نمایید.

جهت دریافت خبرنامه دارویی خرداد ماه ۱۳۹۶ اینجا کلیک کنید.

جهت دریافت خبرنامه ی دارویی تیر ماه ۱۳۹۶ اینجا کلیک کنید.

جهت دریافت خبرنامه ی دارویی مرداد ماه ۱۳۹۶ اینجا کلیک کنید.

جهت دريافت خبرنامه ي دارويي شهريور ماه ۱۳۹۶ اينجا كليك كنيد

جهت دریافت خبرنامه ی دارویی مهر ماه ۱۳۹۶ اینجا کلیک کنید.

جهت دریافت خبرنامه ی دارویی ابان ماه ۱۳۹۶ اینجا کلیک کنید.

جهت دریافت خبرنامه ی دارویی آذر ماه ۱۳۹۶  اینجا کلیک کنید.

جهت دریافت خبرنامه ی دارویی دی ماه۹۶ اینجا کلیک کنید.

جهت دریافت خبرنامه ی دارویی بهمن ماه ۱۳۹۶ اینجا کلیک کنید.

 جهت دریافت خبرنامه ی دارویی اسفند ماه ۱۳۹۶ اینجا  کلیک کنید.

جهت دریافت خبرنامه ی دارویی فروردین ماه ۱۳۹۷  اینجا کلیک کنید.

جهت دریافت خبرنامه ی دارویی اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ اینجا کلیک کنید.

 

ارتباط با ما

اصفهان - شهرستان فریدن - شهر داران - خیابان نواب صفوی - شبکه بهداشت و درمان فریدن تلفن تماس : ۴ - ۰۳۷۲۴۲۲۲۶۰۱

پیوند ها