به سایت شبکه بهداشت و درمان فریدن خوش آمدید.

گسترش

جلسه هماهنگی مسئولین واحدها و کمیته پایش و نظارت

مورخه  ۵/۱۰/۹۴ جلسه هماهنگی مسئولین واحدها و کمیته پایش و نظارت شهرستان برگزار و ضمن بررسی مصوبات جلسه قبل مقرر گردید:

۱) نمرات پایش ۳ ماهه سوم و گزارش تحلیل آنها لغایت ۱۵/۱۰/۹۴ تحویل واحد توسعه شود.  ۲) استقرار ۲ نفر پزشک جدید در شهر داران و پیگیری پایش آنها  ۳) اطلاع‌رسانی به کلیه ادارات در خصوص مراجعه به مرکز و پایگاه سلامت جامعه و انجام ویزیت اولیه سلامت  ۴) نظارت بر حضور و غیاب پرسنل مراکز با همکاری کارگزینی

توجه و تبیین دستورالعمل اجرایی پزشک خانواده و بیمه روستایی (نسخه ۱۶) جهت مراکز بهداشتی درمانی تحت پوشش

در تاریخ ۱۶/۹/۹۴ جلسه توجیهی دستورالعمل نسخه ۱۶ پزشک خانواده و بسته خدمات سطح اول جهت کلیه پزشکان، کاردانان و ماماهای مراکز  و کارشناسان بهداشتی و ستادی در سالن اجتماعات شبکه برگزار و کلیه دستورالعمل نسخه ۱۶ به صورت بند به بند توجیه و توضیحات لازم در این خصوص  ارائه و در پایان شرح وظایف اعضای تیم سلامت به صورت پرسش و پاسخ برگزار گردید.

بازدید معاون محترم اجرایی معاونت بهداشتی استان جناب آقای دکتر بهرامی از آزمایشگاه شماره یک داران

در تاریخ ۹۴/۶/۸ بازدید معاون محترم اجرایی معاونت بهداشتی استان به همراه آقای صادقی کارشناس محترم آزمایشگاه و جناب آقای حمامی کارشناس محترم گروه توسعه استان از آزمایشگاه شماره یک و مرکز نهرخلج و خانه بهداشت نماگرد شهرستان فریدن انجام و مسائل فنی و ساختمانی بررسی و تصمیمات لازم در این خصوص اتخاذ گردید.

تقدیر و تشکر از پزشکان نمونه شهرستانی

مورخه ۹۴/۵/۱۲در سمینار ماهیانه پزشکان و کاردان‌هااز پزشکان نمونه شهرستان (سرکار خانم دکتر خدارحمی و سرکار خانم دکتر سنائی نسب) که میانگین نمرات اکتسابی از پایش ها و نظارت واحدهای فنی مرکز بهداشت شهرستان فریدن در سال ۹۳ آنان بالا بوده  تقدیر گردید.

کارگاه آموزشی آشنایی با ساختار نظام سلامت

در مورخه ۹۴/۵/۱۱کارگاه فوق ویژه پزشکان، مسئولین و کارشناسان واحدهای فنی مرکز بهداشت با هدف آشنایی با کارکرد، اهداف نظام سلامت و برخی شاخص‌های سنجش آن برگزار گردید. (فایل آموزشی در قسمت مطالب علمی در دسترس می‌باشد.)

جلسه هماهنگی مدیریت و کاهش خطر بلایای طبیعی

در تاریخ ۲۹/۴/۹۴ جلسه هماهنگی مدیریت و کاهش خطر بالایا با حضور آقای شریف پور کارشناس ناظر استانی برنامه، آقایان نصیرزاده معاون بهداشتی و سید هادی موسوی نژاد مسئول توسعه شبکه و پرسنل مربوطه در سالن اجتماعات شبکه بهداشت و درمان شهرستان فریدن برگزار و مقرر گردید: پس از کدگذاری مراکز و خانه ها توسط مسئول واحد مربوطه چک لیست های مربوطه در اسرع وقت جهت شبکه و کلیه مراکز و خانه ها و پایگاه های تحت پوشش تکمیل و فایل مربوطه به استان ارسال گردد.

اولین زیر کارگروه تخصصی بهداشت

 یکشنبه مورخه ۹۴/۴/۱ اولین زیر کارگروه تخصصی بهداشت در دفتر معاونت محترم بهداشتی شبکه بهداشت و درمان فریدن با حضور کلیه مسئولین واحدهای فنی و معاون غذا و داروی این شبکه با تشریح اهداف ، چارت تشکیلاتی ، شرح وظایف و انتظارات برگزار گردید.

کمیته امور دارویی

با توجه به مشکل تامین به موقع داروهای مراکز بهداشتی درمانی توسط داروخانه دکتر کاهوکار ، کمیته دارویی  در دفتر مدیریت شبکه بهداشت و درمان فریدن تشکیل که به دلیل عدم حضور نماینده دکتر کاهوکار ، فقط داروخانه های دامنه و دره بید بررسی و مقرر شد : ۱- در کمیته بیمه روستایی تیر ماه تکلیف فعالیت داروخانه مرکز دامنه مشخص گردد.۲- تا زمان جابجایی خانه بهداشت دره بید ، دارو در دهیاری این روستا به صورت موقت به مراجعین ارائه گردد.

جلسه هماهنگی مسئولین واحد

در تاریخ ۹۴/۳/۴ ساعت ۹صبح جلسه هماهنگی مسئولین واحد ها، با حضور مدیرمحترم شبکه بهداشت و درمان شهرستان فریدن ، معاون بهداشتی و مسئولین واحدهای فنی مرکزبهداشت شهرستان برگزارگردید.در این جلسه فیدبک پایش استانی توسط آقای مصطفی نصیرزاده به تفکیک هر واحد بررسی شد. ایشان ضمن تقدیر از عملکرد مطلوب برخی واحدها ، به بررسی نقاط ضعف پرداختند. وبر تقویت آنها در فرجه زمانی لازم تاکید نمودند. ضمناً مقرر گردید، شاخصهای پانل حداکثر تا ۷/۳/۹۴ ضمن بررسی و تائید در واحدها ، تحویل واحد توسعه و ارتقاء سلامت گردد.

برگزاری اولین جلسه هماهنگی مسئولین واحدها و کمیته پایش و نظارت

در تاریخ ۱۵/۱/۹۴ جلسه مسئولین واحدها و کمیته پایش و نظارت در  اتاق معاونت بهداشتی شبکه برگزارگردید. ضمن تبریک سال نو و آرزوی توفیق روز افزون برای کلیه همکاران مقرر شد دستورالعمل همگون سازی فرمها و پوسترها تا پایان فروردین ماه بازنگری شده و فایل برنامه تفضیلی واحدها تحویل معاونت گردد و شاخصهای پانل مدیریت ۹۳ تا پایان فروردین ماه اصلاح و فایل آن تحویل گسترش شود در جلسه تجزیه و تحلیل پایش های ۳ ماهه چهارم ۹۳ نتایج پایشها به همراه تحلیل آنها و علل عدم انجام آن توسط واحدها ارائه و همچنین برنامه زمانبندی پایش ها بصورت ۶ ماهه اول تحویل گردد.

صفحه‌ها

اشتراک در گسترش
 

ارتباط با ما

اصفهان - شهرستان فریدن - شهر داران - خیابان نواب صفوی - شبکه بهداشت و درمان فریدن تلفن تماس : ۴ - ۰۳۷۲۴۲۲۲۶۰۱

پیوند ها