به سایت شبکه بهداشت و درمان فریدن خوش آمدید.

واحد نظارت بر مواد خوراکی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتینام و نام خانوادگی : قدرت اله اصلانی                             مدرک : کارشناس علوم تغذیه

                  سمت : مسئول واحد                                  سابقه : ۲۱ سال

 

 

اهم شرح وظایف :

۱-   اجرای برنامه های مقطعی : میان مدت و بلند مدت ابلاغی از سوی شبکه بهداشت و درمان شهرستان فریدن و معاونت محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

۲-    نظارت بر اجرای قوانین و مقررات بهداشتی مربوط به تولید ، فرآوری و بسته بندی ، انبار و توزیع و عرضه مواد خواراکی ، آشامیدنی و بهداشتی در بازدید های ادواری از واحدهای تولیدی

۳-    نظارت بر اجرای صحیح قوانین و مقررات مربوط به برچسب گذاری مواد خوراکی ، آشامیدنی و بهداشتی

۴-    نظارت بر اجرای صحیح قوانین و مقررات مربوط به صادرات مواد خوراکی ، آشامیدنی و بهداشتی در واحدهای تولیدی که صادرات انجام می دهند .

۵-   اخذ ، بررسی و تکمیل مدارک متقاضیان اخذ مجوزهای بهداشتی شامل (پروانه های بهره برداری ، پروانه مسئول فنی و پروانه ساخت) و ارسال مدارک به معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی جهت انجام اقدامات بعدی

۶-    بازدید فنی و بهداشتی در مورد استعلامهای جواز تأسیس و یا پروانه بهره برداری وزارت صنایع ، جهاد کشاورزی و فرمانداری

۷-   انجام بازدید زمین محل احداث واحدهای تولیدی اعم از غذایی یا غیر غذایی ، تهیه کروکی ، کنترل فاصله مناسب با واحدهای آلاینده و ارسال پاسخ استعلام برای ارگانهای   ذیربط جهت صدور پروانه تأسیس

۸-    نمونه برداری از محصولات کارخانجات تحت پوشش و ارسال به آزمایشگاه جهت مطابقت با استاندارد و پروانه ساخت محصول

۹-    بازدید نمونه برداری از سطح عرصه محصولات غذایی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی در راستای اجرای طرح PMS

۱۰-بررسی و تکمیل مدارک مربوط به شناسه نظارت جهت محصولات بومی و سنتی بر طبق مقررات و ارسال مدارک به استان

۱۱-رسیدگی به شکایات مردمی و بررسی آنها

۱۲-برخورد با واحدهای غیر مجاز و متخلف ، تکمیل پرونده تخلفات و ارجاع آن به مراجع قضایی و پیگیری موضوع به منظور اجرای احکام صادره

۱۳-برگزاری جلسات آموزشی و همکاری در برگزاری سمینارها و همایشها در زمینه ایمنی و سلامت مواد غذایی ، آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی در سطح شهرستان

۱۴-دستیابی به اخرین یافته های علمی مرتبط با ایمنی مواد خوراکی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی

۱۵-انجامطرحهای تحقیقاتی در جهت گسترش علم و دانش در زمینه شغلی و در راستای اهداف سازمان

۱۶-اعلام لیست اقلام مواد خوراکی ،آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی غیر مجاز به مراکز بهداشتی جهت جمع آوری از سطح عرضه

۱۷-اجرای برنامه آموزشی برای مسئولین فنی و مدیر عامل واحدهای تولیدی

۱۸-تلفن : ۴-۰۳۷۲۴۲۲۲۶۰۱ داخلی  ۳۰

              

                آدرس پست الکترونیک : aslani.‎2012@yahoo.com

 

ارتباط با ما

اصفهان - شهرستان فریدن - شهر داران - خیابان نواب صفوی - شبکه بهداشت و درمان فریدن تلفن تماس : ۴ - ۰۳۷۲۴۲۲۲۶۰۱

پیوند ها