به سایت شبکه بهداشت و درمان فریدن خوش آمدید.

کمیته بهره وری

در این جلسه آقای نصیرزاده ضمن ارائه بیان و دسته بندی شاخصهای کمیته بهره وری ، بیان داشتند: کلیه اعضاء قبل از حضور در جلسات ، ضمن مطالعه و آمادگی پشنهادات خود را تحویل دبیر کمیته نمایند تا روند جلسات و تصمیمات لازم بسهولت انجام پذیرد. آقای خلجی نیز در این راستا اذعان داشتند : یکی از راههای افزایش بهره وری تزریق منابع است که البته این ایده آل نبوده  بلکه باید از امکانات موجود بهترین استفاده و بهره وری را ببریم تا کاهش هزینه را در بر داشته باشد  .

 

 

ارتباط با ما

اصفهان - شهرستان فریدن - شهر داران - خیابان نواب صفوی - شبکه بهداشت و درمان فریدن تلفن تماس : ۴ - ۰۳۷۲۴۲۲۲۶۰۱

پیوند ها