به سایت شبکه بهداشت و درمان فریدن خوش آمدید.

کارگروه آموزشی اصول طراحی و اجرای بسیج اطلاع رسانی

 

ارتباط با ما

اصفهان - شهرستان فریدن - شهر داران - خیابان نواب صفوی - شبکه بهداشت و درمان فریدن تلفن تماس : ۴ - ۰۳۷۲۴۲۲۲۶۰۱

پیوند ها