به سایت شبکه بهداشت و درمان فریدن خوش آمدید.

کارگاه آموزشی "توانمندسازی خانواده ها برای خودمراقبتی "

فراگیران درخصوص "منابع مراقبت از سلامت / اهمیت، ضرورت و تعاریف خودمراقبتی / انواع و حیطه های خودمراقبتی / مولفه های توانمندسازی افراد برای خودمراقبتی / مدل ها و تئوری های خودمراقبتی / ارزیابی نیازهای خودمراقبتی و طراحی و اجرای برنامه توانمندسازی مراجع "توسط جناب آقای نصیرزاده سرپرست معاونت بهداشتی و رئیس مرکز بهداشت شهرستان و سرکارخانم عباسپور مسئول واحد آموزش سلامت  ، آموزش های لازم را فراگرفتند .

 

ارتباط با ما

اصفهان - شهرستان فریدن - شهر داران - خیابان نواب صفوی - شبکه بهداشت و درمان فریدن تلفن تماس : ۴ - ۰۳۷۲۴۲۲۲۶۰۱

پیوند ها