به سایت شبکه بهداشت و درمان فریدن خوش آمدید.

کارگاه آموزشی " توانمندسازی خانواده ها برای خودمراقبتی

در این جلسه بهورزان درخصوص  "منابع مراقبت از سلامت / اهمیت، ضرورت و تعاریف خودمراقبتی  / انواع و حیطه های خودمراقبتی  / مولفه های توانمندسازی افراد برای خودمراقبتی  / مدل ها و تئوری های خودمراقبتی  / ارزیابی نیازهای خودمراقبتی  و طراحی و اجرای برنامه توانمندسازی مراجع "توسط جناب آقای نصیرزاده سرپرست معاونت بهداشتی و رئیس مرکز بهداشت شهرستان و سرکارخانم عباسپور مسئول واحد آموزش سلامت  و آموزش های لازم را فراگرفتند .

 

ارتباط با ما

اصفهان - شهرستان فریدن - شهر داران - خیابان نواب صفوی - شبکه بهداشت و درمان فریدن تلفن تماس : ۴ - ۰۳۷۲۴۲۲۲۶۰۱

پیوند ها