به سایت شبکه بهداشت و درمان فریدن خوش آمدید.

کارگاه آموزشی برنامه ژنتیک اجتماعی

در این جلسه ضمن ارایه دستور العمل برنامه ، چگونکی اجرای آن نیز توسط پرسنل مجری تبیین گردید . در گام اول اجرای این برنامه داوطلبین ازدواج از نظر تالاسمی ، سیکل سل و بیماریهای ژنتیکی غربالگری میشوند.

 

ارتباط با ما

اصفهان - شهرستان فریدن - شهر داران - خیابان نواب صفوی - شبکه بهداشت و درمان فریدن تلفن تماس : ۴ - ۰۳۷۲۴۲۲۲۶۰۱

پیوند ها