به سایت شبکه بهداشت و درمان فریدن خوش آمدید.

هفته سالمند

ضمن تبریک و گرامیداشت این روز به کلیه ی سالمندان ، سلامتی و زندگی هرچه بهتر را برای ایشان آرزومندیم.

فرصتهای برابر برای تمام سنین به عنوان شعار هفته سالمند امسال انتخاب شده است که بر راهبردهای مقابله و جلوگیری از نابرابری سنی در آینده با توجه به افزایش روز افزون جمعیت سالمندان تمرکز میکند.

پیر شدن سریع جمعیت ، تغییرات جمعیتی و اجتماعی یا ساختاری به تنهایی میتواند نابرابری های سنی را تشدید کند و از این طریق رشد اقتصادی و انسجام اجتماعی را محدود کند.

لذا بدینوسیله از کلیه ی افراد بالای ۶۰سال شهرستان فریدن دعوت به عمل می آید که جهت دریافت آموزشهای لازم و داروهای مکمل مربوط به این دوران و همچنین انجام مراقبتهای پزشک و غیرپزشک به مراکز خدمات جامع سلامت شهر و خانه بهداشت روستای محل سکونت خود مراجعه نمایند.

 

 

                                                     سالمندی ابتدای بودن

 

زندگی سرتا سرش یک جاده است                                                  جاده ای زیبا ولی یک بانده است

سالمندی آخر این جاده نیست                                                        ابتدای بودن و سر زندگی است

این خطا باشد اگر باور کنی                                                            کاخر پیری به تنهایی و با غم سر کنی

سالمندان منبعی پاینده اند                                                            نسل ها با فکر آنها زنده اند

گر جفا کردی به پیران ای جوان                                                      روزگارت پیریت بینی همان

چون نگردد گل به شکل غنچه باز                                                   کی شود پیری جوان با عشق و ناز

سالمندی قصه یک زندگی است                                                    ماجرای سختی و سازندگی است

سالمندان چون گل بشکفته اند                                                  پندها را در پس گل برگ هاشان گفته اند

پیری آنها کتابی کهنه است                                                          برگ هایش پر ز صدها نکته است

احترام سالمندان آیه قرآنی است                                               یاری پیران نمودن ، خصلت انسانی است

 

شبکه بهداشت و درمان شهرستان فریدن .

 

ارتباط با ما

اصفهان - شهرستان فریدن - شهر داران - خیابان نواب صفوی - شبکه بهداشت و درمان فریدن تلفن تماس : ۴ - ۰۳۷۲۴۲۲۲۶۰۱

پیوند ها