به سایت شبکه بهداشت و درمان فریدن خوش آمدید.

سومین آموزشی خودمراقبتی فشارخون بالا در پایگاه بسیج روستای اسکندری

 

ارتباط با ما

اصفهان - شهرستان فریدن - شهر داران - خیابان نواب صفوی - شبکه بهداشت و درمان فریدن تلفن تماس : ۴ - ۰۳۷۲۴۲۲۲۶۰۱

پیوند ها