به سایت شبکه بهداشت و درمان فریدن خوش آمدید.

تو زیع سبد کا لا

درمورخ ۹۷/۵/۳ سبد کالا مرحله اول ودوم سال ۹۷ جهت ۲۲۰ نفر از افراد طرح حمایتی کاهش سوء تغذیه کودکان با همکاری کمیته امداد درفروشگاه کوثر توزیع شد

 

ارتباط با ما

اصفهان - شهرستان فریدن - شهر داران - خیابان نواب صفوی - شبکه بهداشت و درمان فریدن تلفن تماس : ۴ - ۰۳۷۲۴۲۲۲۶۰۱

پیوند ها