به سایت شبکه بهداشت و درمان فریدن خوش آمدید.

بمناسبت هفته ملی سلامت بانوان ایران

هفته ملی سلامت بانوان ایران با شعار " حرکت، برای سلامت زنان "

پویش هفته ملی "سلامت بانوان ایران"، همه ساله در هفته پایانی مهرماه با هدف اطلاع رسانی و حساس سازی گروههای مختلف جامعه در خصوص اولویتهای سلامت زنان به عنوان نیمی از جمعیت کشور، برگزار می گردد.
در سال جاری، دو گروه مخاطب اصلی شامل مدیران سلامت و جامعه زنان کشور برای پیام هفته ملی سلامت بانوان ایران در نظر گرفته شده اند تا با تاکید بر نقش تحرک و بدنی در سلامت زنان و لزوم اقدامات برنامه ریزی شده برای بهبود شیوه زندگی آنان توسط مسئولین سلامت در مناطق فعالیت مختلف کشور اقدامات خود را در چارچوب شعار فوق برنامه ریزی نمایند.
عناوين و محورهای اطلاع رسانی و آموزش در روزها ی هفته ملی سلامت بانوان ایران در سال ۹۷ به شرح زیر می باشد:
فعالیت جسمانی زنان، در هر زمان و هر مکان سه شنبه ۲۴مهر
قلیان پدیده ای تلخ و زیانبار در زندگی زنان چهار شنبه ۲۵مهر
زنان مدیران تغذیه خانواده از مزرعه تا سفره پنج شنبه ۲۶مهر
استفاده بهینه از شبکه های اجتماعی و کاهش آسیب های آن جمعه ۲۷ مهر
سرطان های زنان قابل پیشگیری و درمان شنبه ۲۸ مهر
تامین حقوق سلامت زنان، ضامن سلامت خانواده یکشنبه ۲۹ مهر
پیشگیری از رفتارهای پرخطر و عفونتهای آمیزشی دوشنبه ۳۰مهر

 

ارتباط با ما

اصفهان - شهرستان فریدن - شهر داران - خیابان نواب صفوی - شبکه بهداشت و درمان فریدن تلفن تماس : ۴ - ۰۳۷۲۴۲۲۲۶۰۱

پیوند ها