به سایت شبکه بهداشت و درمان فریدن خوش آمدید.

بمناسبت هفته ملی جمعیت

به مناسبت هفته ملی جمعیت وافزایش توانمند ی کارکنان بهداشتی در ارائه خدمات باروری سالم وجمعیت در راستای سیاست های جدید وشرح انتظارات برنامه باروری سالم مسابقه کتابخوانی وبرگزاری آزمون درمورخ ۹۷/۳/۱۹ با موضوع شیوه زندگی و ناباروری بین پرسنل ستادی شبکه بهداشت ودرمان فریدن برگزار گردید .

 

ارتباط با ما

اصفهان - شهرستان فریدن - شهر داران - خیابان نواب صفوی - شبکه بهداشت و درمان فریدن تلفن تماس : ۴ - ۰۳۷۲۴۲۲۲۶۰۱

پیوند ها