به سایت شبکه بهداشت و درمان فریدن خوش آمدید.

بمناسبت هفته جهانی شیرمادر

هفته جهانی شیر مادر با شعار تغذیه با شیر مادر زیر بنای زندگی سالم گرامی باد .
گرچه نرخ شروع تغذیه باشیر مادر بالاست اما فقط ۴۰درصد از تمام شیر خواران زیر ۶ ماه به طور انحصاری با شیر مادر تغذیه می شوندو فقط ۴۵ درصد آنان تغذیه با شیر مادر را تا ۲۴ ماهگی ادامه می دهند.به علاوه تفاوت فاحشی در میزان های منطقه ای وکشوری تغذیه با شیر مادر وجود دارد.افزایش تغذیه مطلوب باشیر مادر می تواند از مرگ بیش از ۸۲۳ هزار کودک و۲۰ هزار مادر در سال پیشگیری نماید. عدم تغذیه با شیر مادر با درجه کمتر هوش ارتباط دارد که منجر به زیان اقتصادی در حدود ۳۰۲میلیارد دلار در سال می شود.
برای ایجاد محیطی که از شیردهی زنان حمایت کند موانع بسیاری وجود دارد این موانع شامل کمبودها در خدمات بهداشتی ، سیستمهای حمایتی جامعه ، خانوارها ، محیط کار وسیاستهای اشتغال هستند وبعلاوه ارزیابی تهاجمی جانشین شونده های شیر مادر وضعیت را بدتر می کند.
هدف تعیین شده مجمع جهانی بهداشت "حداقل ۵۰ درصد تغذیه انحصاری باشیر مادر تا سال ۲۰۲۵می باشد." اگرچه پیشرفت های قابل ملاحظه ای صورت گرفته است اما کارهای زیادی برای پر کردن شکاف بین سیاست ها واجرا باید انجام شود.ما باهم می توانیم از تغذیه با شیر مادر به عنوان بخش مهمی از تغذیه خوب ، امنیت غذایی وکاهش فقر دفاع کنیم.
(هفته جهانی تغذیه با شیر مادر ۲۰۱۸ بر موارد زیر تمرکز دارد)
• پیشگیری از تمام انواع سوء تغذیه به معنای کم وزنی ونیز اضافه وزن است که با بیماریهای غیر مسری ارتباط دارد. این دوفرم سوء تغذیه پیامدهای عمده ای برای سلامت در کوتاه مدت ودراز مدت دارند.
• تامین امنیت غذایی حتی در زمان بحران ها: امنیت غذایی به معنی دسترسی به غذا برای تمام مردم در تمام اوقات است. این بستگی به دسترسی به مواد غذایی ، توان مالی و وانواع بحران ها برای مثال گرسنگی، بلایای طبیعی ، درگیری وتخریب محیط زیست دارد.
• فقر نتیجه عوامل متعددی از جمله گرسنگی وسوء تغذیه است. گرسنگی ، خانواده های فقیر را به یک مارپیچ نزولی هدایت می کند ومانع از خروج آنها از چرخه فقر می شود.
لذا تغذیه با شیر مادر به پیشگیری از تمام انواع سوء تغذیه کمک می کند امنیت غذایی شیر خواران و کودکان خردسال را تامین میکند ودر نتیجه به مردم وملت ها ، برای خروج از چرخه گرسنگی وسوء تغذیه کمک می کند، بنابراین زیر بنا واساس زندگی است.حفظ ، ترویج وحمایت از تغذیه با شیر مادر امری حیاتی برای یک جهان پایدارتراست

 

ارتباط با ما

اصفهان - شهرستان فریدن - شهر داران - خیابان نواب صفوی - شبکه بهداشت و درمان فریدن تلفن تماس : ۴ - ۰۳۷۲۴۲۲۲۶۰۱

پیوند ها