به سایت شبکه بهداشت و درمان فریدن خوش آمدید.

برگزاری کمیته بهداشت مدارس

درمورخ ۹۷/۹/۱۳ کمیته بهداشت مدارس با حضور آقای مهندس رئیس وند معاون محترم بهداشتی شبکه وآقای سلیمانی از اداره آموزش وپرورش وکارشناسان واحدهای فنی مرکز بهداشت دردفتر معاونت بهداشتی برگزارشد که دراین جلسه ضمن بررسی مصوبات جلسه قبل درمورد رفع نواقص ومشکلات بهداشتی مدارس تصمیماتی اتخاذ گردید.

 

ارتباط با ما

اصفهان - شهرستان فریدن - شهر داران - خیابان نواب صفوی - شبکه بهداشت و درمان فریدن تلفن تماس : ۴ - ۰۳۷۲۴۲۲۲۶۰۱

پیوند ها