به سایت شبکه بهداشت و درمان فریدن خوش آمدید.

برگزاری کارگروه سلامت وامنیت غذایی

درمورخ ۹۷/۶/۱۵ کارگروه سلامت وامنیت غذایی با حضور معاون فرماندارجناب آقای بدیع الزمانی ، بخشداران مرکزی وزنده رود ،مدیریت شبکه جناب آقای دکترشیخی ، آقای مهندس رئیس وند معاون بهداشتی ، آقای مهندس میرزائی مسئول واحد بهداشت حرفه ای واعضای کارگروه درسالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد که دراین جلسه ضمن بررسی مصوبات جلسه قبل تصمیمات جدید اتخاذ گردید

 

ارتباط با ما

اصفهان - شهرستان فریدن - شهر داران - خیابان نواب صفوی - شبکه بهداشت و درمان فریدن تلفن تماس : ۴ - ۰۳۷۲۴۲۲۲۶۰۱

پیوند ها