به سایت شبکه بهداشت و درمان فریدن خوش آمدید.

برگزاری جلسه هماهنگی

جلسه هماهنگی مسئولین واحدهای فنی وکمیته علمی وکمیته آموزش همزمان درمورخ ۹۷/۲/۹ باحضور آقای دکتر شیخی ومهندس رئیس وند دردفتر معاونت بهداشتی برگزارشد

 

ارتباط با ما

اصفهان - شهرستان فریدن - شهر داران - خیابان نواب صفوی - شبکه بهداشت و درمان فریدن تلفن تماس : ۴ - ۰۳۷۲۴۲۲۲۶۰۱

پیوند ها