به سایت شبکه بهداشت و درمان فریدن خوش آمدید.

برگزاری استعلام

واحد برگزار کننده استعلام : شبکه بهداشت ودرمان شهرستان فریدن
موضوع استعلام : استعلام واگذاری محل واحد درمان سوء مصرف مواد مخدر (MMT) به صورت اجاره بهای ماهیانه
مبلغ تضمین شرکت در استعلام : ۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال
نوع تضمین شرکت در استعلام : فیش واریزی یا ضمانتنامه معتبر بانکی
تاریخ توزیع اسناد استعلام : از روز سه شنبه مورخ ۲/۵/۱۳۹۷ لغایت روز شنبه مورخ ۶/۵/۱۳۹۷
محل توزیع اسناد استعلام :
۱- اصفهان – خیابان هزار جریب – دانشگاه علوم پزشکی اصفهان – ستاد مرکزی – ساختمان شماره ۳ – طبقه اول – واحد کمیسیون مناقصات – اتاق ۲۰۲
۲- داران – خیابان نواب صفوی – شبکه بهداشت و درمان شهرستان فریدن – واحد دبیرخانه
آخرین مهلت تحویل اسناد استعلام به صورت حضوری : پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ ۹/۵/۱۳۹۷
زمان و محل بازگشایی پیشنهادهای رسیده : روز چهارشنبه مورخ ۱۰/۵/۱۳۹۷ رأس ساعت ۱۰ صبح در دفتر مدیریت شبکه

 

ارتباط با ما

اصفهان - شهرستان فریدن - شهر داران - خیابان نواب صفوی - شبکه بهداشت و درمان فریدن تلفن تماس : ۴ - ۰۳۷۲۴۲۲۲۶۰۱

پیوند ها