به سایت شبکه بهداشت و درمان فریدن خوش آمدید.

آمار

کارگاه ارزیابی داده‌های کمی و کیفی

چهارشنبه مورخ ۹۴/۵/۱۷ کارگاه ارزیابی داده‌های کمی و کیفی جهت کاردانهای بهداشت خانواده، مبارزه با بیماری‌ها و ماماهای مراکز توسط واحد آمار با ارائه آموزش نحوه‌ی ترسیم نمودار و جداول مربوطه برگزار گردید.

بازدید سرزده از اجرای برنامه سرشماری در شهرستان

یکشنبه مورخه ۹۳/۱۱/۱۹ آقای مصطفی نصیرزاده ، معاون محترم بهداشتی و رئیس مرکز بهداشت شهرستان در معیت کارشناس مسئول آمارشبکه بهداشت و درمان فریدن ، ضمن بازدید و نظارت بر تکمیل فرم های مربوطه و  روند اجرای سرشماری شهر داران و ، از همکاران و مجریان سرشماری تقدیر و تشکر نمودند.

آغاز برنامه سرشماری سال ۹۴در سراسر شهرستان فریدن

تیم آمارگیری و سرشماری شبکه بهداشت و درمان شهرستان فریدن متشکل از کارشناس مسئول واحد آمار مرکز بهداشت و تعدادی از کارشناسان ، کاردانها ، بهورزان و ....کار خود را با مراجعه به درب منازل خانوارهای شهری و روستایی آغاز نمود. لذا از کلیه خانواده های محترم شهرستان خواهشمند است با ارائه شناسنامه  و کارت ملی سرپرست و اعضاء خانواده ، با تیم پرسشگر همکاری لازم را نمایند.

کارگاه آمارگیری سال ۹۴

شنبه مورخ ۹۳/۱۰/۲۹ کارگاه آمارگیری سال ۹۴ جهت ۲۴ نفر از کارکنان شاغل در مراکز بهداشتی درمانی برگزار وگروه های آمارگیری نیز مشخص گردید. خانم سلیمی مسئول واحد آمار مرکز بهداشت شهرستان دستورالعمل آمارگیری و فرمهای اماری را ارائه نمودند. و مقرر گردید:  ۲ نفر از بهورزان آقا جهت شماره گذاری بر درب منازل از روز یکشنبه شروع به شماره دهی نمایند.

کارگاه آموزشی اصول مستندسازی و بایگانی

 دوشنبه مورخ ۹۳/۷/۹ کارگاه آموزشی اصول مستندسازی و بایگانی جهت  بهورزان شهرستان فریدن با ارائه  اهمیت ، اهداف و اصول کلی مستندسازی همچنین تعریف و انواع روشهای بایگانی ، توسط سرکار خانم سلیمی کارشناس محترم آمار برگزار گردید.

جلسه ثبت گواهی فوت ویژه پزشکان

شنبه مورخ ۹۳۶/۲۶جلسه آموزشی ثبت گواهی فوت با حضور پزشکان خانواده شهرستان های فریدن و بوئین میاندشت در اتاق معاونت بهداشتی شبکه فریدن برگزار گردید.

کمیته آمار

مورخ ۹۳/۶/۹ کمیته آمار شبکه بهداشت و درمان شهرستان فریدن با حضور دکتر خزایی مدیر این شبکه  و مسئولین مرکز بهداشت شهرستان برگزار گردید .در ابتدا  آقای محمدی شاخصهای مرتبط با وضعیت ایمنسازی شهرستان را ارائه نموده و کارشناس مسئول واحد مبارزه با بیماریها ی این شبکه  نیز مروری کلی بر وضعیت شاخصهای مطرح شده در کمیته زیج حیاتی ماه قبل داشتند . در پایان خانم سلیمی مسئول آمار شبکه بهداشت فریدن با تأکید برتحلیل  شاخصها ی واحد خود ، بیان داشتند : هر واحد انتظارت خود را از واحدهای دیگر بصورت فصلی بیان نماید تا در کمیته حتماً مصوباتی داشته باشند و  جز برنامه عملیاتی سال بعد واحد آنان قرار گیرد.

کمیته ذیج حیاتی

مورخه  ۹۳/۵۲۲واحد آمار شبکه بهداشت و درمان شهرستان فریدن اقدام به برگزاری کمیته زیج حیاتی با حضور معاونت محترم بهداشتی و مسئولین فنی مرکز بهداشت شهرستان نمود .

کمیته آمار و کمیته شاخصهای ذیج حیاتی

پنجشنبه مورخ ۹۳/۴/۱۹ کمیته آمارو کمیته شاخصهای ذیج حیاتی با حضور مدیر  محترم شبکه بهداشت و معاون محترم بهداشتی  کلیه مسئولین واحدهای مرکز بهداشت در سالن اجتماعات شبکه بهداشت و درمان فریدن برگزار گردید .

اشتراک در آمار
 

ارتباط با ما

اصفهان - شهرستان فریدن - شهر داران - خیابان نواب صفوی - شبکه بهداشت و درمان فریدن تلفن تماس : ۴ - ۰۳۷۲۴۲۲۲۶۰۱

پیوند ها