به سایت شبکه بهداشت و درمان فریدن خوش آمدید.

آغاز بتن ریزی طرح توسعه بیمارستان شهید رجائی داران

 

ارتباط با ما

اصفهان - شهرستان فریدن - شهر داران - خیابان نواب صفوی - شبکه بهداشت و درمان فریدن تلفن تماس : ۴ - ۰۳۷۲۴۲۲۲۶۰۱

پیوند ها