به سایت شبکه بهداشت و درمان فریدن خوش آمدید.

آزمایشگاه

اشتراک در آزمایشگاه
 

ارتباط با ما

اصفهان - شهرستان فریدن - شهر داران - خیابان نواب صفوی - شبکه بهداشت و درمان فریدن تلفن تماس : ۴ - ۰۳۷۲۴۲۲۲۶۰۱

پیوند ها