به سایت شبکه بهداشت و درمان فریدن خوش آمدید.

previous pauseresume next

برگزاری جلسه هماهنگی وکمیته علمی مرداد

درمورخ ۹۶/۴/۳۱ کمیته علمی مرداد ماه وجلسه هماهنگی مسئولین واحدهای فنی دردفترمعاونت بهداشتی برگزارشد..

برگزاری جلسه آموزشی

درمورخ ۹۶/۴/۲۷ جلسه آموزشی ویژه رابطین سلامت وسفیران سلامت با موضوع بهداشت روان وهپاتیت درسالن اجتماعات شبکه برگزارشد

برگزاری آزمون بهورزی

درمورخ ۹۶/۴/۲۴ آزمون استخدام بهورز جهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز شبکه بهداشت ودرمان فریدن وشبکه فریدونشهر با حضور مسئولین استانی ومسئولین دوشبکه درشبکه بهداشت ودرمان شهرستان فریدن برگزارکه از بین ۲۹ نفر متقاض  شرکت کننده درآزمون تعداد ۵ نفر پس از مراحل مصاحبه وگزینش استخدام خواهند شد

برگزاری گارگاه آموزشی

درمورخ ۹۶/۴/۲۲ کارگاه آموزشی تغذیه دوران بارداری وشیردهی  ویژه بهورزان توسط واحد بهبود تغذیه درسالن اجتماعات شبکه برگزار شد

برگزاری جلسه هفته جهانی شیر مادر

درمورخ ۹۶/۴/۲۰ جلسه هماهنگی هفته جهانی شیرمادر دردفتر معاونت بهداشتی برگزار وبراهمیت وفواید شیرمادر وبرنامه ریزی برای هفته جهانی شیر مادر تاکید شد

برگزاری جلسه رابطین سلامت ادارات

درمورخ ۹۶/۴/۲۰ جلسه رابطین سلامت ادارات درسالن اجتماعات شبکه برگزارشدوبرموضوعات مهم مثل اثرات وعوارض سیگار ، پیگیری اقدامات ادارات درمورد سند ملی تغذیه وهماهنگی درخصوص هفته جهانی شیر مادر بحث وبر هماهنگی بیشتر تاکید سد.

برگزاری کمیته بحران

درمورخ ۹۶/۴/۱۸ کمیته بحران باحضورآقا دکتر شیخی دردفتر مدیریت برگزارشد وضمن بررسی مشکلات وموانع موجود تصمیماتی  اتغاذ گردید.

تاکید بر عدم ثبت غیرواقعی موارد انجام تست H HIv

با توجه به گزارش ارسالی از معاونت بهداشتی استان اصفهان در خصوص ثبت غیرواقعی موارد انجام

برگزاری جلسه آموزشی

 در مورخه ۹۶/۴/۱۵ کلاس آموزشی با عنوان اطفای حریق (تئوری-عملی) راس ساعت ۱۱ صبح به مدت ۵/ ۱ساعت در سالن اجتماعات شبکه بهداشت درمان شهرستان فریدن ،با گروه هدف کارکنان ستادی و مراقبین سلامت توسط واحد مدیریت خطر و با همکاری بهداشت حرفه ای (آقای میرزایی) برگزار گردید.

دیدارمدیر شبکه بمناسبت قوه قضائیه

درمورخ ۹۶/۴/۱۴ بمناسبت هفته قوه قضا ئیه مدیر شبکه وهمراهان دردفتر ریاست دادگستری ودفتر دادستان شهرستان فریدن حضورپیداکرده وضمن دیدار با آنان وتبریک هفته قوه قضائیه وتشکر اززحمات این عزیزان برتعامل وهمکاریهای  بیشتر درجهت پیشبرد اهداف نظام سلامت تاکیدنمودند.

صفحه‌ها

اشتراک در شبکه بهداشت و درمان فریدن RSS
 

ارتباط با ما

اصفهان - شهرستان فریدن - شهر داران - خیابان نواب صفوی - شبکه بهداشت و درمان فریدن تلفن تماس : ۴ - ۰۳۷۲۴۲۲۲۶۰۱

پیوند ها