به سایت شبکه بهداشت و درمان فریدن خوش آمدید.

previous pauseresume next

آغاز بکار طرح توسعه اورژانس بیمارستان شهیدرجائی داران توسط خیّرین

شنبه مورخ ۹۳/۶۲۶ خیّر نیک اندیش و خیرخواه ، آقای دکتر علی اکبر براتی با حضور در دفتر مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان فریدن با امضاء صلح نامه ای تعهد نمود با هزینه شخصی خود و تحت نظارت مدیریت فنی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان طبق نقشه های تأئید شده ، نسبت به احداث و توسعه ساختمان اورزانس بیمارستان شهیدرجائی داران به مساحت تقریبی ۱۰۰ متر مربع ظرف مدت ۶ ماه اقدام نماید .        طول عمر با عزت را از خداوند منان برایشان مسئلت می نمائیم .

کارگاه شیوه زندگی سالم در میانسالی

شنبه مورخ ۹۳/۶/۲۶ کارگاه آموزشی شیوه زندگی سالم در میانسالی  ویژه کاردان و کارشناسان مامایی و بهداشت خانواده با هدف افزایش سطح دانش ، نگرش و عملکرد فراگیران در زمینه  شیوه زندگی سالم به روش  soc در سالن اجتماعات شبکه بهداشت و درمان شهرستان فریدن برگزار گردید .

کمیته پایش و نظارت

   مورخه ۹۳/۶/۲۶ کمیته پایش و نظارت شبکه بهداشت و درمان شهرستان فریدن با حضور کلیه مسئولین واحدهای فنی مرکز بهداشت در دفتر معاونت بهداشتی برگزار گردید.  در این جلسه ضمن گروه بندی جدید کارشناسان پایش مقرر گردید ،  چک لیستهای برنامه پزشک خانواده در کلیه مراکز مجری برنامه ، تکمیل و حداکثر تا بیستم ماه سوم هر فصل تحویل واحد توسعه و ارتقاء سلامت گردد.

اولین جلسه توجیهی – آموزشی نقشه جامع سلامت

پنجشنبه مورخ ۹۳/۶/۲۰ آقای مصطفی نصیرزاده معاون محترم بهداشتی و رئیس مرکز بهداشت شهرستان فریدن ، اقدام به برگزاری اولین جلسه توجیهی - آموزشی نقشه جامع سلامت استان اصفهان جهت کارشناسان واحدهای فنی مرکز بهداشت شهرستان نمود .

کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان فریدن

چهارشنبه مورخه ۹۳/۶/۱۶ چهارمین کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان فریدن در سال ۹۳ با حضور آقای علیرضا گوهری معاون محترم فرماندار، دکتر غلامعباس خزائی مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان فریدن در محل سالن اجتماعات فرمانداری شهرستان فریدن برگزار گردید.

کمیته جامعه ایمن شهرستان فریدن

چهارشنبه مورخه ۹۳/۶/۱۹ کمیته جامعه ایمن شهرستان با رویکرد آموزشی با حضور آقای گوهری معاون محترم فرماندار ، دکتر غلامعباس خزائی مدیر شبکه بهداشت و درمان فریدن ، مهندس تواضعی کارشناس جامعه ایمن استان ، جناب سرهنگ فتحیان و کارشناسان واحد مبارزه با بیماریها و مسئولین ادارات شهرستان در سالن اجتماعات فرمانداری شهرستان فریدن برگزار گردید.

کمیته امر به معروف و نهی از منکر

سه شنبه مورخ۱۸/۶/۹۳ کمیته امر به معروف و نهی از منکر شبکه بهداشت و درمان شهرستان فریدن با حضور اعضای اصلی و تعدادی  از سرگروه های حلقه های  تربیتی صالحین و جمعی از مسئولین بیمارستان شهید رجایی دران در دفتر مدیریت شبکه بهداشت و درمان فریدن برگزار گردید.

برگزاری جلسه رابطین سلامت ادارات

سه شنبه مورخ ۹۳/۶/۱۸ جلسه ای با حضور رابطین محترم سلامت ادارات شهرستان با همکاری واحدهای ستادی مرکز بهداشت شهرستان (واحد بهداشت روان ، ، بهداشت خانواده ، مشارکت مردمی ، مبارزه با بیماریها ، روابط عمومی  آموزش کارکنان و آموزش سلامت ) در سالن اجتماعات شبکه بهداشت و درمان فریدن برگزار گردید .

کمیته بیمه روستایی شهرستان فریدن

دوشنبه مورخه۹۳/۶/۱۷ کمیته بیمه روستایی با حضور دکتر غلامعباس خزائی مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان فریدن ، امور عمومی ، مسئول توسعه ، رئیس و کارشناس اداره بیمه سلامت شهرستان ، در اتاق مدیریت این شبکه برگزار و روند انجام مفاد دستورالعمل پزشک خانواده نسخه ۱۵ به صورت مفصل ارائه  و مقرر گردید ، همانند پایش مشترک مورخ ۹۳/۶/۱۵، هر ماه با مسئول گسترش به همراه کارشناس ناظر بیمه از کلیه مراکز مجری ، بازدید و درهمان ماه نواقص مربوطه به مرکز بهداشت گزارش گردد.

کمیته آموزش و شورای مربیان

مورخه ۹۳/۶/۱۷جلسه کمیته آموزش و شورای مربیان با حضور دکتر غلامعباس خزائی مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان فریدن و کلیه اعضاء کمیته دردفتر مدیریت این شبکه برگزار گردید. ابتدا مدیرمحترم شبکه در خصوص اهمیت موضوع نیاز سنجی و نقش ان در آموزش مطالبی را ارائه نمودند ،در ادامه مدیر مرکز آموزش بهورزی در زمینه نحوه انجام نیازسنجی جهت  تعیین اولویتهای اموزشی سال۹۴ نکات لازم را مطرح و تصمیمات زیر جهت کمیته آموزش و شورای مربیان اتخاذ گردید.

صفحه‌ها

اشتراک در شبکه بهداشت و درمان فریدن RSS
 

ارتباط با ما

اصفهان - شهرستان فریدن - شهر داران - خیابان نواب صفوی - شبکه بهداشت و درمان فریدن تلفن تماس : ۴ - ۰۳۷۲۴۲۲۲۶۰۱

پیوند ها