به سایت شبکه بهداشت و درمان فریدن خوش آمدید.

previous pauseresume next

بازدید معاونت محترم فرمانداری وهمراهان ازشبکه به مناسبت روز پزشک

.درمورخ ۹۶/۶/۲ آقای بدیع الزمانی معاونت محترم فرمانداری به همراه بخشدار مرکزی  ، بخشدارزنده رود وهمراهان با حضوردردفتر معاونت بهداشتی  ضمن تبریک به آقای مهندس رئیس وند وانتصاب ایشان  وهمچنین تبریک روز پزشک باحضور در درمانگاه شماره یک با پزشک مرکز دیدار وضمن تبریک روز پزشک اززحمات ایشان تقدیرنمودند.

برگزاری جلسه آموزشی

درمورخ ۹۶/۶/۲ جلسه هماهنگی کارشناسان وکاردان ها ی مراقبین سلامت درسالن اجتماعات شبکه برگزارشد.

برگزاری جلسه هماهنگی وبرنامه ریزی

درمورخ ۹۶/۶/۱ جلسه هماهنگی مسئولین واحدها وکمیته علمی شهریورماه دردفتر معاونت بهداشتی برگزارشد .

برگزاری کمیته فصلی جامعه ایمن

درمورخ ۹۶/۵/۲۵ جلسه کمیته  جامعه ایمن با حضور معاونت فرمانداری ، بخشدارمرکزی ، مدیرشبکه  وکلیه اعضا ی کمیته درفرمانداری برگزار وضمن بررسی مصوبات قبل تصمیمات جدید درمورد موضوعات ومشکلات موجود گرفته شد همجنین دراین جلسه آقای مهندس رئیس وند به عنوان  معاون بهداشتی ورئییس مرکز بهداشت به حا ظران معرفی شدند

تویع سبد کا لا

درمورخ ۹۶/۵/۲۳ دومین دوره سبد کالا با مشارکت بنیاد علوی بین ۲۵۰ نفر ازمادران باردار وشیرده مورد حمایت درشبکه بهداشت ودرمان توذیع شد

برگزاری کارگروه سلامت وامنیت غذایی

درمورخ ۹۶/۵/۲۴ کارگروه سلامت وامنیت غذایی با حضور معاونت محترم فرمانداری ، مدیر شبکه ومسئولین ادارات درسالن فرمانداری برگزارشد

برگزاری جلسه آموزشی

درمورخ ۹۶/۵/۲۲ دوره آموزشی مصرف منطقی دارو وپیشگیری از مسمومیت ویژه پیامگزاران سلامت توسط سرکار خانم مشهدیان کارشناس محترم معاونت غذا ودارو درسالن اجتماعات شبکه برگزار شد

برگزاری دوره آموزشی بدو خدمت

دوره آموزشی بدو خدمت مراقبین سلامت خانواده ویژه کاردان ، کارشناس خانواده ،مامای ، مبارزه  ومراقبین سلامت ازتاریخ  ۹۶/۵/۱۵ درسالن اجتماعات شبکه شروع وتا ۹۶/۶/۳۰ به مدت ۲۸ روز  طبق برنامه زمانبندی اعلا م شده ادامه خواهد داشت .

برگزاری کارگاه آ موزشی

درمورخ ۹۶/۵/۲۱ کارگاه آموزشی نقش آماردر تحول نظام سلامت ویژه گروه هدف بهورزان درسالن اجتماعات شبکه برگزار شد..

برگزاری جلسه آموزشی سامانه سیب

درمورخ۹۶/۵/۸ جلسه آموزش سامانه سیب ویژه  بهورزان وکاردانهای مراکز توسط خانم مهندس زینلی ازواحد    It  معاونت  

بهداشتی استان درسالن اجتماعات شبکه برگزارشد.

صفحه‌ها

اشتراک در شبکه بهداشت و درمان فریدن RSS
 

ارتباط با ما

اصفهان - شهرستان فریدن - شهر داران - خیابان نواب صفوی - شبکه بهداشت و درمان فریدن تلفن تماس : ۴ - ۰۳۷۲۴۲۲۲۶۰۱

پیوند ها