به سایت شبکه بهداشت و درمان فریدن خوش آمدید.

previous pauseresume next

برگزاری کلاس آموزشی

 

درمورخ ۹۶/۹/۲ کلاس آموزشی تهیه غذای سالم وسفره سلامت با حضور مهندس اصلانی کارشناس تغذیه شبکه درحوزه بسیج خواهران ناحیه فریدن برگزارشد.

برگزاری کارگاه آ موزشی

درمورخ ۹۶/۹/۲ کارگاه آموزشی اصول طراحی واجرای نیازسنجی ویژه پزشک ،مراقبین سلامت وکارشناسان ستادی درسالن اجتماعات شبکه برگزارشد

غربالگری وخطر سنجی بیمایها دردادگستری

درمورخ ۹۶/۸/۳۰ و۹۶/۹/۱ تیم بهداشتی معاونت بهداشتی شبکه به سرپرستی آقای مهندس رئیس وند با حضور دردادگستری شهرستان فریدن به  پرسنل دادگستری خدمات غربالگری بیماریهای غیرواگیر وخطرسنجی بیماریهای قلبی وعروقی وثبت  اطلاعات درسامانه سیب کارکنان  را ارائه نمودند.

برگزاری جلسه

درمورخ ۹۶/۸/۲۷ کمیته درونبخشی ایدز وکمیته آمار آبانماه  وکمیته علمی آذرماه مسئولین واحدهای فنی دردفتر معاونت بهداشتی با حضور آقای مهندس رئیس وند برگزار شد. دراین جلسه که همزمان تشکیل گردید صمن گزارش  اقدامات انجام شده مسئولین واحدهای فنی درباره موضوعات وبرنامه ریزی برای آذرماه  تصمیما ت لازم اتخاذ گردید.

برگزاری کارگروه سلامت وامنیت غذایی

جلسه کارگروه سلامت وامنیت غذایی باحضور معاونت فرمانداری ومدیرشبکه واعضای کارگروه درمحل فرمانداری برگزار شد. دراین جلسه صمن بررسی مصوبات جلسه قبل درمورد موضوعات ومسائل شهرستان گفتگو وتبادل نظر صورت گرفت

زوج های جوان وفرزندآوری بهنگام

داشتن فرزند یکی از هدف های هر فرد ازازدواج وزندگی مشترک است وبه دنبال آن داشتن باروری سالم از نیازهای مهم واساسی هر خانواده ای است .برای داشتن یک دوره باروری سالم ،آموزش مناسب به زوج ها درزمینه سن مناسب فرزند آووری وهمچنین فاصله مطلوب بین بارداری ها ضروری به نظر می رسد .

برگزاری کمیته بحران وبلایا

درمورخ ۹۶/۸/۲۰ کمیته بحران وبلایا باحضورمدیریت ومعاونت بهداشتی ومسئولین واحدهای فنی دردفتر مدیرشبکه تشکیل گردید وبا تاکید برآمادگی درخصوص طغیان بیماری وبا با توجه به بازگشت زائران کربلا واعلام آماده باش تیم سلامت شبکه وبیمارستان ومراکز بهداشتی ودرمانی به پایان رسید

تو زیع سبد کا لا

توز یع سبد غذایی ویژه طرح حمایتی  کاهش سوء تغذیه ای کودکان زیر ۵ سال شهرستان فریدن بوبت سوم وچهارم به تعداد ۲۰۰ نفردرفروشگاه کوثر توسط واحد تغذیه شبکه درمورخ ۹۶/۸/۱۷ آغازشد

برگزاری جلسه کمیته امربه معروف ونهی از منکر

درمورخ ۹۶/۸/۱۴ جلسه کمیته امربه معروف ونهی از منکر با حضور مدیر شبکه واعضای کمیته دردفتر مدیرشبکه برگزار شدودراین جلسه ضمن بررسی مصوبات جلسه قبل  به بحث وتبادل نظر دیدگاها وپیشنهادهای اعضا واتخاذ مصوبات جدید وپیگیری آنها توسط اعضای کمیته گردید.

برگزاری مراسم راهپیمایی ۱۳آبان

حضورپرشکوه مدیریت وپرسنل شبکه وکانون بسیج  جامعه پزشکی درراهپیمایی ۱۳ آبان ۹۶  بمناسبت روزدانش آموز

صفحه‌ها

اشتراک در شبکه بهداشت و درمان فریدن RSS
 

ارتباط با ما

اصفهان - شهرستان فریدن - شهر داران - خیابان نواب صفوی - شبکه بهداشت و درمان فریدن تلفن تماس : ۴ - ۰۳۷۲۴۲۲۲۶۰۱

پیوند ها