به سایت شبکه بهداشت و درمان فریدن خوش آمدید.

previous pauseresume next

پایش استانی

درمورخ ۹۶/۱۰/۵ کارشناسان استانی از واحدهای  بهداشت روان  ، آموزش سلامت ودندانپزشکی  بازدید نموده وضمن پایش واحدها ازمراکز نیز بازدید کردند ودرپایان باحضور دردفتر مدیر شبکه با اعلام رضایت از عملکرد مسئولین واحدهای ذکرشده  با مدیریت دیدار وگفتگو  نمودند دراین جلسه آقای دکتر شیخی برهمکاری وتامل بیشتر مسئولین استانی تاکید نمود

برگزاری گارگاه آموزشی

درمورخ ۹۶/۱۰/۳ کارگاه آموزشی بازاریابی اجتماعی ویژه کارشناسان ستادی با تدریس سرکارخانم عباسپور درسالن اجتماعات شبکه برگزار شد

برگزاری گارگاه آموزشی

درمورخ ۹۶/۱۰/۲ گارگاه آموزشی توسعه گروه های خودیار وخودمراقبتی فردی توسط آموزش بهداشت وکارگاه بهداشت کشاورزی وسموم باتدریس مهندس میرزایی وبهداشت محیط وارگونومی درمدارس توسط مهندسن نظری ویژه بهورزان بصورت همزمان درسالن اجتماعات شبکه برگزارشد

برگزاری کمیته بحران

درمورخ ۹۶/۱۰/۲ کمیته زیرگروه تخصص بهداشت وبحران با حضور آقای دکتر شیخی واعضای کمیته دردفتر مدیرشبکه برگزارشد دراین جلسه ضمن بررسی موضوعات مختلف برتجهیز انبار جمع آوری وسایل وتجهیزات موردنیاز پرسنل درمواقع بحران وبرنامه ریزی جهت برگزاری ما نوروسنجش میزان آمادگی نیروها درمواقع بحران تاکیدشد دراین جلسه گزارش ازآموخته های تیم سلامت اعزامی به مناطق زلزله زده کرمانشاه ارائه گردید

برگزاری گارگاه آموزشی

درمورخ ۹۶/۹/۳۰ کارگاه آموزشی چگونگی پایش ثبت وقایع  ویژه گروه هدف  مراقبین سلامت ، ماما  وکاردان های مراکز توسط واحد آمار سرکار خانم سلیمی درسالن اجتماعات شبکه برگزار شد

برگزاری کمیته آمار

درمورخ ۹۶/۹/۲۸ کمیته آماروثبت وقایع  باحضور آقای مهندس رئیس وند واعضای کمیته دردفتر معاونت  بهداشتی برگزار وضمن گزارش مسئول واحد آمار مشکلات  ونواقص بررسی وتصمیمات لازم اتخاذ گردید

برگزاری جلسه آموزشی ویژه انتظامات وسرایداران شبکه های غرب استان

درمورخ ۹۶/۹/۲۳ جلسه آموزشی تخصص ویژه انتظامات وسرایداران غرب استان به میزبانی شبکه بهداشت ودرمان وبیمارستان شهید رجایی فریدن با موضوعا ت آموزشی کارگاه گزارش نویسس وبررسی نقاط صعف وقوت مانورعملیاتی پدافندغیرعامل ،تخلفات اداری ومصداق های آن ،آسیب وتهدیدهای خانواده با تدریس آقایان قاسمپورازحراست دانشگاه وسلمانی حراست کل استان قدیری مسئول هماهنگی آموزش کارکنان حراست دانشگاه  درسالن اجتماعات شبکه برگزار گردید

برگزاری مراسم جشن روز بهورز

درمورخ۹۶/۹/۲۳ مراسم جشن روزپزشک ، روزبهورز ،روزداوطلبین ، رابطین سلامت ادارات وهمچنین تجلیل ازچند تن

ازبازنشستگان  درسالن ۱۷ شهریور داران برگزار شد که دراین مراسم بااهدای جوایز وتقدیرنامه ازاین قشر سخت کوش درحوزه سلامت تفدیر بعمل آمد.

برگزاری گارگاه آموزشی

درمورخ ۹۶/۹/۹ کارگاه آموزشی اصول طراحی واجرای نیازسنجی ویژه بهورزان توسط واحد آموزش سلامت سرکارخا نم عباسپور باهدف توانمند سازی کارکنان ونحوه اجرای نیازسنجی درسالن اجتماعات شبکه برگزارشد.

راهپیمایی روز بسیج

حضور مدیریت وپرسنل بسیج جامعه پزشکی درراهپیمایی پرشکوه روزبسیج  پنجم آدرماه ۹۶

صفحه‌ها

اشتراک در شبکه بهداشت و درمان فریدن RSS
 

ارتباط با ما

اصفهان - شهرستان فریدن - شهر داران - خیابان نواب صفوی - شبکه بهداشت و درمان فریدن تلفن تماس : ۴ - ۰۳۷۲۴۲۲۲۶۰۱

پیوند ها