به سایت شبکه بهداشت و درمان فریدن خوش آمدید.

previous pauseresume next

برگزاری کارگاه آموزشی

درمورخ ۹۶/۱۰/۱۳ کارگاه ترومبوزوریدی وتیروئید دربارداری وخونریزی های دوران بارداری وپس اززایمان ویژه پزشکان مراکز باتدریس خانم دکتر سرائیان متخصص زنان درسالن اجتماعات شبکه برگزار شد

برگزاری کارگروه سلامت وامنیت غذایی

درمورخ ۹۶/۱۰/۱۳ کارگروه سلامت وامنیت غذایی با حضورمعاونت محترم فرمانداری ،مدیریت شبکه واعضای کارگروه درفرمانداری برگزار وضمن بررسی مصوبات جلسه قبل درمورد مناسبت های هفته ملی تغذیه  وسرطان  وفاضلاب زندان وهمچنین  خروجی پسماند فاضلاب شهرداران بحث وتبادل نظر وتصمیماتی اتخاذگردید

برگزاری کارگاه آموزشی

درمورخ ۹۶/۱۰/۹ کارگاه توسعه گروههای خودیار وخودمراقبتی فردی وترومبوز وریدی وتیروئید دربارداری وخونریزی دوران بارداری وپس ازبارداری ویژه مراقبین سلامت مراکز درسالن اجتماعات شبکه برگزارشد

برگزاری کارگاه آموزشی

درمورخ ۹۶/۱۰/۷ کارگاه  اختلالات بلوغ ویژه پزشکان درسالن اجتماعات شبکه برگزارشد.

پایش استانی

درمورخ ۹۶/۱۰/۵ کارشناسان استانی از واحدهای  بهداشت روان  ، آموزش سلامت ودندانپزشکی  بازدید نموده وضمن پایش واحدها ازمراکز نیز بازدید کردند ودرپایان باحضور دردفتر مدیر شبکه با اعلام رضایت از عملکرد مسئولین واحدهای ذکرشده  با مدیریت دیدار وگفتگو  نمودند دراین جلسه آقای دکتر شیخی برهمکاری وتامل بیشتر مسئولین استانی تاکید نمود

برگزاری گارگاه آموزشی

درمورخ ۹۶/۱۰/۳ کارگاه آموزشی بازاریابی اجتماعی ویژه کارشناسان ستادی با تدریس سرکارخانم عباسپور درسالن اجتماعات شبکه برگزار شد

برگزاری گارگاه آموزشی

درمورخ ۹۶/۱۰/۲ گارگاه آموزشی توسعه گروه های خودیار وخودمراقبتی فردی توسط آموزش بهداشت وکارگاه بهداشت کشاورزی وسموم باتدریس مهندس میرزایی وبهداشت محیط وارگونومی درمدارس توسط مهندسن نظری ویژه بهورزان بصورت همزمان درسالن اجتماعات شبکه برگزارشد

برگزاری کمیته بحران

درمورخ ۹۶/۱۰/۲ کمیته زیرگروه تخصص بهداشت وبحران با حضور آقای دکتر شیخی واعضای کمیته دردفتر مدیرشبکه برگزارشد دراین جلسه ضمن بررسی موضوعات مختلف برتجهیز انبار جمع آوری وسایل وتجهیزات موردنیاز پرسنل درمواقع بحران وبرنامه ریزی جهت برگزاری ما نوروسنجش میزان آمادگی نیروها درمواقع بحران تاکیدشد دراین جلسه گزارش ازآموخته های تیم سلامت اعزامی به مناطق زلزله زده کرمانشاه ارائه گردید

برگزاری گارگاه آموزشی

درمورخ ۹۶/۹/۳۰ کارگاه آموزشی چگونگی پایش ثبت وقایع  ویژه گروه هدف  مراقبین سلامت ، ماما  وکاردان های مراکز توسط واحد آمار سرکار خانم سلیمی درسالن اجتماعات شبکه برگزار شد

برگزاری کمیته آمار

درمورخ ۹۶/۹/۲۸ کمیته آماروثبت وقایع  باحضور آقای مهندس رئیس وند واعضای کمیته دردفتر معاونت  بهداشتی برگزار وضمن گزارش مسئول واحد آمار مشکلات  ونواقص بررسی وتصمیمات لازم اتخاذ گردید

صفحه‌ها

اشتراک در شبکه بهداشت و درمان فریدن RSS
 

ارتباط با ما

اصفهان - شهرستان فریدن - شهر داران - خیابان نواب صفوی - شبکه بهداشت و درمان فریدن تلفن تماس : ۴ - ۰۳۷۲۴۲۲۲۶۰۱

پیوند ها