به سایت شبکه بهداشت و درمان فریدن خوش آمدید.

previous pauseresume next

برگزاری گارگاه آموزشی

درمورخ ۹۶/۹/۳۰ کارگاه آموزشی چگونگی پایش ثبت وقایع  ویژه گروه هدف  مراقبین سلامت ، ماما  وکاردان های مراکز توسط واحد آمار سرکار خانم سلیمی درسالن اجتماعات شبکه برگزار شد

برگزاری کمیته آمار

درمورخ ۹۶/۹/۲۸ کمیته آماروثبت وقایع  باحضور آقای مهندس رئیس وند واعضای کمیته دردفتر معاونت  بهداشتی برگزار وضمن گزارش مسئول واحد آمار مشکلات  ونواقص بررسی وتصمیمات لازم اتخاذ گردید

برگزاری جلسه آموزشی ویژه انتظامات وسرایداران شبکه های غرب استان

درمورخ ۹۶/۹/۲۳ جلسه آموزشی تخصص ویژه انتظامات وسرایداران غرب استان به میزبانی شبکه بهداشت ودرمان وبیمارستان شهید رجایی فریدن با موضوعا ت آموزشی کارگاه گزارش نویسس وبررسی نقاط صعف وقوت مانورعملیاتی پدافندغیرعامل ،تخلفات اداری ومصداق های آن ،آسیب وتهدیدهای خانواده با تدریس آقایان قاسمپورازحراست دانشگاه وسلمانی حراست کل استان قدیری مسئول هماهنگی آموزش کارکنان حراست دانشگاه  درسالن اجتماعات شبکه برگزار گردید

برگزاری مراسم جشن روز بهورز

درمورخ۹۶/۹/۲۳ مراسم جشن روزپزشک ، روزبهورز ،روزداوطلبین ، رابطین سلامت ادارات وهمچنین تجلیل ازچند تن

ازبازنشستگان  درسالن ۱۷ شهریور داران برگزار شد که دراین مراسم بااهدای جوایز وتقدیرنامه ازاین قشر سخت کوش درحوزه سلامت تفدیر بعمل آمد.

برگزاری گارگاه آموزشی

درمورخ ۹۶/۹/۹ کارگاه آموزشی اصول طراحی واجرای نیازسنجی ویژه بهورزان توسط واحد آموزش سلامت سرکارخا نم عباسپور باهدف توانمند سازی کارکنان ونحوه اجرای نیازسنجی درسالن اجتماعات شبکه برگزارشد.

راهپیمایی روز بسیج

حضور مدیریت وپرسنل بسیج جامعه پزشکی درراهپیمایی پرشکوه روزبسیج  پنجم آدرماه ۹۶

برگزاری کلاس آموزشی

 

درمورخ ۹۶/۹/۲ کلاس آموزشی تهیه غذای سالم وسفره سلامت با حضور مهندس اصلانی کارشناس تغذیه شبکه درحوزه بسیج خواهران ناحیه فریدن برگزارشد.

برگزاری کارگاه آ موزشی

درمورخ ۹۶/۹/۲ کارگاه آموزشی اصول طراحی واجرای نیازسنجی ویژه پزشک ،مراقبین سلامت وکارشناسان ستادی درسالن اجتماعات شبکه برگزارشد

غربالگری وخطر سنجی بیمایها دردادگستری

درمورخ ۹۶/۸/۳۰ و۹۶/۹/۱ تیم بهداشتی معاونت بهداشتی شبکه به سرپرستی آقای مهندس رئیس وند با حضور دردادگستری شهرستان فریدن به  پرسنل دادگستری خدمات غربالگری بیماریهای غیرواگیر وخطرسنجی بیماریهای قلبی وعروقی وثبت  اطلاعات درسامانه سیب کارکنان  را ارائه نمودند.

برگزاری جلسه

درمورخ ۹۶/۸/۲۷ کمیته درونبخشی ایدز وکمیته آمار آبانماه  وکمیته علمی آذرماه مسئولین واحدهای فنی دردفتر معاونت بهداشتی با حضور آقای مهندس رئیس وند برگزار شد. دراین جلسه که همزمان تشکیل گردید صمن گزارش  اقدامات انجام شده مسئولین واحدهای فنی درباره موضوعات وبرنامه ریزی برای آذرماه  تصمیما ت لازم اتخاذ گردید.

صفحه‌ها

اشتراک در شبکه بهداشت و درمان فریدن RSS
 

ارتباط با ما

اصفهان - شهرستان فریدن - شهر داران - خیابان نواب صفوی - شبکه بهداشت و درمان فریدن تلفن تماس : ۴ - ۰۳۷۲۴۲۲۲۶۰۱

پیوند ها