به سایت شبکه بهداشت و درمان فریدن خوش آمدید.

previous pauseresume next

برگزاری کمیته بحران

درمورخ ۹۶/۴/۱۸ کمیته بحران باحضورآقا دکتر شیخی دردفتر مدیریت برگزارشد وضمن بررسی مشکلات وموانع موجود تصمیماتی  اتغاذ گردید.

تاکید بر عدم ثبت غیرواقعی موارد انجام تست H HIv

با توجه به گزارش ارسالی از معاونت بهداشتی استان اصفهان در خصوص ثبت غیرواقعی موارد انجام

برگزاری جلسه آموزشی

 در مورخه ۹۶/۴/۱۵ کلاس آموزشی با عنوان اطفای حریق (تئوری-عملی) راس ساعت ۱۱ صبح به مدت ۵/ ۱ساعت در سالن اجتماعات شبکه بهداشت درمان شهرستان فریدن ،با گروه هدف کارکنان ستادی و مراقبین سلامت توسط واحد مدیریت خطر و با همکاری بهداشت حرفه ای (آقای میرزایی) برگزار گردید.

دیدارمدیر شبکه بمناسبت قوه قضائیه

درمورخ ۹۶/۴/۱۴ بمناسبت هفته قوه قضا ئیه مدیر شبکه وهمراهان دردفتر ریاست دادگستری ودفتر دادستان شهرستان فریدن حضورپیداکرده وضمن دیدار با آنان وتبریک هفته قوه قضائیه وتشکر اززحمات این عزیزان برتعامل وهمکاریهای  بیشتر درجهت پیشبرد اهداف نظام سلامت تاکیدنمودند.

برگزاری کمیته بهبود تغذیه

درمورخ ۹۶/۴/۱۲ کمیته بهبود تغذیه دردفتر معاونت بهداشتی برگزارشد ووضعیت سوء تغذیه در شهرستان مورد بحث وبررسی قرار گرفت

برگزاری کمیته آمار

 

درمورخ۹۶/۴/۱۲ کمیته آمار تیرماه ۹۶ با موضوع پنل واحد سالمندان دردفتر معاونت بهداشتی  برگزار شد.

بازدید استانی

درمورخ ۹۶/۴/۱۱ آقای مهندس مکاریان وهمراهان از مدیریت امورفنی ونظارت برطرح های عمرانی دانشگاه از پروژهای درحال  احداث شبکه بازدید نمودند .

بازدید استانی

درمورخ ۹۶/۴/۱۱ آقای مهندس زارع وهمراهان ازواحد بهداشت حرفه ای استان از واحد بهداشت حرفه ای وخانه بهداشت نماگرد وکارخانه پنیر دالانکوه بازدید نموده ودرادامه با حضور در دفتر مدیرشبکه با مدیریت ومعاونت بهداشتی دیدار وضمن اعلا م رضایت ازعملکرد واحد بهداشت حرفه ای ازآقای مهندس میرزایی وسرکار خانم محمدی  تقدیر وتشکر نمودند

برگزاری جلسه

درمورخ ۹۶/۴/۱۰ جلسه هماهنگی کارشناسان ستاد با پزشک وپرسنل مرکز نهرخلج دردفتر معاونت بهداشتی برگزارشدودراین جلسه مشکلات وکمبودها وهمچنین نحوه عملکرد پزشک وپرسنل همراه با نقاط قوت وضعف مورد بحث قرارگرفت ..

برگزاری جلسه

درمورخ ۹۶/۴/۱۰ کمیته علمی تیرماه وجلسه مسئولین واحدهای فنی  وهمچنین کمیته درونبخشی زئونوزها  همزمان دردفتر معاونت بهداشتی برگزارشد

صفحه‌ها

اشتراک در شبکه بهداشت و درمان فریدن RSS
 

ارتباط با ما

اصفهان - شهرستان فریدن - شهر داران - خیابان نواب صفوی - شبکه بهداشت و درمان فریدن تلفن تماس : ۴ - ۰۳۷۲۴۲۲۲۶۰۱

پیوند ها