به سایت شبکه بهداشت و درمان فریدن خوش آمدید.

previous pauseresume next

برگزاری جلسه آموزشی سامانه سیب

درمورخ ۹۶/۵/۳ جلسه آموزش سامانه سیب توسط خانم مهندس زینلی ازواحد   It  معاونت بهداشتی استان ویژه کارشناسان ستادی 

            .           مرکز بهداشت وپزشکان مراکز درسالن اجتماعات شبکه برگزارشد  

جلسه کارگروه سلامت وامنیت غذایی

درمورخ ۹۶/۴/۳۱ کارگروه سلامت وامنیت غذایی با حضور معاونت فرماندار ، دادستان  ، مدیریت ومعاونت بهداشتی شبکه ومسئولین ادارات درمحل فرمانداری برگزار وضمن بررسی مصوبات جلسه قبلی مصوبات جدید دردستورکارقرارگرفت وتصمیماتی اتخاذ شد

برگزاری جلسه هماهنگی وکمیته علمی مرداد

درمورخ ۹۶/۴/۳۱ کمیته علمی مرداد ماه وجلسه هماهنگی مسئولین واحدهای فنی دردفترمعاونت بهداشتی برگزارشد..

برگزاری جلسه آموزشی

درمورخ ۹۶/۴/۲۷ جلسه آموزشی ویژه رابطین سلامت وسفیران سلامت با موضوع بهداشت روان وهپاتیت درسالن اجتماعات شبکه برگزارشد

برگزاری آزمون بهورزی

درمورخ ۹۶/۴/۲۴ آزمون استخدام بهورز جهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز شبکه بهداشت ودرمان فریدن وشبکه فریدونشهر با حضور مسئولین استانی ومسئولین دوشبکه درشبکه بهداشت ودرمان شهرستان فریدن برگزارکه از بین ۲۹ نفر متقاض  شرکت کننده درآزمون تعداد ۵ نفر پس از مراحل مصاحبه وگزینش استخدام خواهند شد

برگزاری گارگاه آموزشی

درمورخ ۹۶/۴/۲۲ کارگاه آموزشی تغذیه دوران بارداری وشیردهی  ویژه بهورزان توسط واحد بهبود تغذیه درسالن اجتماعات شبکه برگزار شد

برگزاری جلسه هفته جهانی شیر مادر

درمورخ ۹۶/۴/۲۰ جلسه هماهنگی هفته جهانی شیرمادر دردفتر معاونت بهداشتی برگزار وبراهمیت وفواید شیرمادر وبرنامه ریزی برای هفته جهانی شیر مادر تاکید شد

برگزاری جلسه رابطین سلامت ادارات

درمورخ ۹۶/۴/۲۰ جلسه رابطین سلامت ادارات درسالن اجتماعات شبکه برگزارشدوبرموضوعات مهم مثل اثرات وعوارض سیگار ، پیگیری اقدامات ادارات درمورد سند ملی تغذیه وهماهنگی درخصوص هفته جهانی شیر مادر بحث وبر هماهنگی بیشتر تاکید سد.

برگزاری کمیته بحران

درمورخ ۹۶/۴/۱۸ کمیته بحران باحضورآقا دکتر شیخی دردفتر مدیریت برگزارشد وضمن بررسی مشکلات وموانع موجود تصمیماتی  اتغاذ گردید.

تاکید بر عدم ثبت غیرواقعی موارد انجام تست H HIv

با توجه به گزارش ارسالی از معاونت بهداشتی استان اصفهان در خصوص ثبت غیرواقعی موارد انجام

صفحه‌ها

اشتراک در شبکه بهداشت و درمان فریدن RSS
 

ارتباط با ما

اصفهان - شهرستان فریدن - شهر داران - خیابان نواب صفوی - شبکه بهداشت و درمان فریدن تلفن تماس : ۴ - ۰۳۷۲۴۲۲۲۶۰۱

پیوند ها