به سایت شبکه بهداشت و درمان فریدن خوش آمدید.

previous pauseresume next

فایل ها و مطالب آموزشی

جهت دریافت مطالب مرتبط با هفته سلامت اینجا کلیک کنید.

جهت دریافت پمفلت های مرتبط با هفته سلامت ۱ اینجا کلیک کنید.

جهت دریافت پمفلت های مرتبط با هفته سلامت ۲ اینجا کلیک کنید.

جهت دریافت فایل آموزشی مراقبت ممتد سلامت بانوان ایرانی اینجا کلیک کنید.

جهت دریافت فرم ثبت فشارخون کارکنان ادارات اینجا کلیک کنید.

جهت دریافت کتاب بچه های کوچک اسیب های بزرگ اینجا کلیک کنید.

جهت دریافت پاورپوینت سوانح و حوادث در کودکان اینجا کلیک کنید.

جهت دریافت فایل آموزشی اصول و طراحی اجرای برنامه خود مراقبتی اینجا کلیک کنید.

جهت دریافت فایل آموزشی فشار خون اینجا کلیک کنید.

جهت دریافت فایل آموزشی پیشگیری از استفاده نا مناسب از رسانه ها اینجا کلیک کنید.

چهت دریافت فایل آموزشی اسکرین تکامل کودکان اینجا کلیک نمایید.

جهت دریافت دفترچه شماره ۱-۲ خودمراقبتی در میانسالی اینجا کلیک نمایید.

جهت دریافت دفترچه شماره ۳ خودمراقبتی در میانسالی اینجا کلیک نمایید.

جهت دریافت دفترچه شماره ۴ خودمراقبتی در میانسالی اینجا کلیک نمایید.

جهت دریافت فایل آموزشی دیابت اینجا کلیک کنید.

جهت دریافت فایل آموزشی خودمراقبتی در میانسالی ۶ اینجا کلیک نمایید.

جهت دریافت فایل آموزشی استفاده نامناسب از رسانه های جمعی اینجا کلیک نمایید.

جهت دریافت فایل آموزشی "بیماری های منتقله از طریق آب و غذا" اینجا کلیک کنید.

جهت دریافت فایل های "کارگاه برنامه ملی خود مراقبتی" اینجا کلیک کنید.

ج

هت دریافت فایل ارزيابي و آموزش آمادگي خانوار   اینجا کلیک نمایید.

جهت دریافت فایل خدمات نوین سلامت میانسالان وارزیابی سلامت زنان دردوران باروری ویائسگی

را کلیک کنید.

جهت دریافت فایل های ((عوامل موثر بر سلامت قلب )) اینجا کلیک نمایید.

جهت دریافت فایل های (( موضوع ازدواج در جوانان )) اینجا کلیک کنید.

جهت دریافت فایل های (تمرینات آمادگی جسمانی)) اینجا کلیک کنید.

جهت دریافت فایل ((مراحل نصب اپلیکیشن سفیر سلامت)) اینجا کلیک کنید

جهت دريافت فايل ((سرطان پستان)) اينجا كليك كنيد.

جهت دريافت فايل (( سرطان روده بزرگ (کولورکتال) )) اينجا كليك كنيد.

جهت دريافت فايل (( سرطان سرويكس )) اينجا كليك كنيد .

جهت دریافت فایل مربوط به آسم اینجا کلیک کنید.

جهت دریافت فایل aefi اینجا کلیک کنید.

جهت دریافت فایل خدمات نوین سلامت میانسالان اینجا کلیک کنید.

جهت دریافت پمفلت آموزشی در رابطه با هپاتیت  اینجا کلیک کنید

جهت دریافت ترجمه اکشن فولدر هفته جهانی شیر مادر اینجا کلیک کنید.

جهت دریافت فایل تغذیه با شیرمادر یک عمر سلامتی اینجا کلیک کنید.

جهت دريافت فايل pediculosis اينجا كليك كنيد.

جهت دريافت فايل sop اينجا كليك كنيد.

 

ارتباط با ما

اصفهان - شهرستان فریدن - شهر داران - خیابان نواب صفوی - شبکه بهداشت و درمان فریدن تلفن تماس : ۴ - ۰۳۷۲۴۲۲۲۶۰۱

پیوند ها