به سایت شبکه بهداشت و درمان فریدن خوش آمدید.

previous pauseresume next

عناوین روزهای هفته سلامت

عناوین روزهای هفته سلامت: دوشــــنبه ۱ اردیبهشت: توانمندسازی نوجوانان و جوانان برای خودمراقبتی سه­ شـنبه ۲ اردیبهشت: عموم مردم، نیازمند خودمراقبتی چهارشنبه ۳ اردیبهشت: خانواده، خاستگاه خودمراقبتی پنج ­شــنبه ۴ اردیبهشت: رسانه ها، مروّجان خودمراقبتی جمـــــــعه ۵ اردیبهشت: نهادها و پایگاه های مردمی، کانون های خودمراقبتی شنـــــــبه ۶ اردیبهشت: تیم سلامت، مربیان خودمراقبتی یک­شنـــبه ۷ اردیبهشت: سیاستگذاران و مدیران اجرایی، حامیان خودمراقبتی  

 

ارتباط با ما

اصفهان - شهرستان فریدن - شهر داران - خیابان نواب صفوی - شبکه بهداشت و درمان فریدن تلفن تماس : ۴ - ۰۳۷۲۴۲۲۲۶۰۱

پیوند ها