به سایت شبکه بهداشت و درمان فریدن خوش آمدید.

previous pauseresume next

زوج های جوان وفرزندآوری بهنگام

داشتن فرزند یکی از هدف های هر فرد ازازدواج وزندگی مشترک است وبه دنبال آن داشتن باروری سالم از نیازهای مهم واساسی هر خانواده ای است .برای داشتن یک دوره باروری سالم ،آموزش مناسب به زوج ها درزمینه سن مناسب فرزند آووری وهمچنین فاصله مطلوب بین بارداری ها ضروری به نظر می رسد . از دیدگاه اجتماعی ،داشتن آگاهی لازم وکافی درباره زمان مناسب برای باروری وفرزند آوری وعمل به آن می تواند نقش مهمی در حفظ وبقای بنیان خانواده ، کاهش معضلات وناهنجاری های اجتماعی ، سلامت جسمی وروانی زوج ها وفرزندان داشته باشد . از طرف دیگر با بالا رفتن سن ازدواج به دلیل تغییر الگوی زندگی وبالا رفتن میزان تحصیلات وهمچنین افزایش فاصله زمانی بین ازدواج وتولد اولین فرزند که به صورت میانگین به حدود سه ونیم سال رسیده است .زوج ها زمان زیادی از سال های طلایی باروری وفرزند آوری رااز دست می دهند واین مسئله موجب کاهش تعداد فرزندان یک خانواده نیز می شود . از سوی دیگراقدام دیر هنگام به فرزندآوری موجب ازدست دادن زمان مناسب برای درمان ناباروری شده ودر نتیجه منجر به افزایش شیوع ناباروری در سال های اخیر شده است .

درخانم ها سن مناسب برای فرزند آوری درمحدوده ۱۸الی ۳۵ سال است . میزان باروری در خانم ها با سن ارتباط معکوس دارد وقدرت باروری با افزایش سن کاهش می یابد . با افزایش سن علاوه بر کاهش باروری احتمال بروز برخی مشکلات برای سلامت مادر وجنین افزایش می یابد .در آقایان افزایش سن به کوچکتر شدن بیضه ها، کاهش حجم منی ، کاهش تحرک اسپرم ها و افزایش تعداد اسپرم های دارای اشکال غیر طبیعی منجر می شود ودر نتیجه قدرت باروری کاهش می یابد .فاصله زمانی مناسب بین فرزندان سه سال است .فاصله گذاری زیاد بین بارداری هااحتمال حاملگی های بالای ۳۵ سال(حاملگی های پرخطر) را افزایش می دهد همچنین این امر می تواند به کاهش باروری وپیامد های ناشی از آن مانند کاهش تعداد فرزندان یک خانواده منجر می شود . در فاصله گذاری کم بین بارداری ها عوارض دیگری مانند سوء تغذیه مادر ، استرس پس اززایمان و افزایش احتمال مرگ مادر نیزمی تواند اتفاق بیفتد .

واحد سلامت جمعیت وخانواده برنامه باروری سالم شبکه بهداشت ودرمان فریدن

 

ارتباط با ما

اصفهان - شهرستان فریدن - شهر داران - خیابان نواب صفوی - شبکه بهداشت و درمان فریدن تلفن تماس : ۴ - ۰۳۷۲۴۲۲۲۶۰۱

پیوند ها