به سایت شبکه بهداشت و درمان فریدن خوش آمدید.

previous pauseresume next

راهپیمایی روز قدس ۹۶

حضورمدیریت به همراه پرسنل وبسیج جامعه پزشکی شبکه بهداشت ودرمان شهرستان فریدن درراهپیمایی پرشکوه روزقدس  که همسو  با ملت شهید پرور وقهرمان ایران اسلامی درراهپیمایی شرکت نمودند.

 

ارتباط با ما

اصفهان - شهرستان فریدن - شهر داران - خیابان نواب صفوی - شبکه بهداشت و درمان فریدن تلفن تماس : ۴ - ۰۳۷۲۴۲۲۲۶۰۱

پیوند ها