به سایت شبکه بهداشت و درمان فریدن خوش آمدید.

previous pauseresume next

دیدارمدیر شبکه بمناسبت قوه قضائیه

درمورخ ۹۶/۴/۱۴ بمناسبت هفته قوه قضا ئیه مدیر شبکه وهمراهان دردفتر ریاست دادگستری ودفتر دادستان شهرستان فریدن حضورپیداکرده وضمن دیدار با آنان وتبریک هفته قوه قضائیه وتشکر اززحمات این عزیزان برتعامل وهمکاریهای  بیشتر درجهت پیشبرد اهداف نظام سلامت تاکیدنمودند.

 

ارتباط با ما

اصفهان - شهرستان فریدن - شهر داران - خیابان نواب صفوی - شبکه بهداشت و درمان فریدن تلفن تماس : ۴ - ۰۳۷۲۴۲۲۲۶۰۱

پیوند ها