به سایت شبکه بهداشت و درمان فریدن خوش آمدید.

previous pauseresume next

تاکید بر عدم ثبت غیرواقعی موارد انجام تست H HIv

با توجه به گزارش ارسالی از معاونت بهداشتی استان اصفهان در خصوص ثبت غیرواقعی موارد انجام تست HIV(مثبت و کاذب) در سامانه سیب و نظر به اهمیت موضوع ، در جلسه هماهنگی کارشناسان و کاردانان مامائی و مراقبین سلامت مراکز خدمات جامع سلامت شهرستان در روز پنجشنبه مورخ ۱۵/۴/۹۶ ، کارشناس برنامه سلامت میانسالان ستاد شهرستان ، در خصوص عدم ثبت غیرواقعی موارد انجام تست HIV(مثبت و کاذب) در سامانه سیب توسط پرسنل ارائه دهنده خدمت با نقش ماما ، مراقب سلامت و بهورز و جلوگیری از افزایش کاذب آمار مربوط به ثبت تست HIV(مثبت و کاذب) در سامانه توضیحاتی ایراد نمودند ، همچنین تاکید گردید با توجه به اینکه ثبت موارد مثبت HIVمیتواند برای مراجعین تبعات اجتماعی و برای کارکنان تبعات قانونی به دنبال داشته باشد ، لازم است از این پس ، در بخش خدمات انجام نشده فرد خدمت گیرنده در برنامه سلامت میانسالان ، خدمت با عنوان "پیگیری نتیجه آزمایش HIVجهت تعیین نوع عفونت آمیزشی"تکمیل نگردد و تنها در صورتی که برای افراد گیرنده خدمت بر حسب مورد ، آزمایش HIVدرخواست و انجام شد پس از دریافت و رویت نتیجه تست انجام شده توسط پرسنل ، خدمت مذکور در سامانه ثبت گردد .

 

ارتباط با ما

اصفهان - شهرستان فریدن - شهر داران - خیابان نواب صفوی - شبکه بهداشت و درمان فریدن تلفن تماس : ۴ - ۰۳۷۲۴۲۲۲۶۰۱

پیوند ها