به سایت شبکه بهداشت و درمان فریدن خوش آمدید.

previous pauseresume next

برگزاری کمیته پذیرش بهورز

درمورخ ۹۶/۲/۱۷ کمیته پذیرش بهورزبرای مرکز نهرخلج ، گنجه وروستای چهلخانه دردفترمعاونت بهداشتی برگزارشد.

 

ارتباط با ما

اصفهان - شهرستان فریدن - شهر داران - خیابان نواب صفوی - شبکه بهداشت و درمان فریدن تلفن تماس : ۴ - ۰۳۷۲۴۲۲۲۶۰۱

پیوند ها