به سایت شبکه بهداشت و درمان فریدن خوش آمدید.

previous pauseresume next

برگزاری کمیته زیج حیاتی

درمورخ ۹۶/۳/۲۸ کمیته زیج حیاتی فروردین واردیبهشت ماه ۹۶ دردفتر معاونت بهداشتی برگزارشدوموضوع آمار مورد بحث وگفتگوقرارگرفت .

 

ارتباط با ما

اصفهان - شهرستان فریدن - شهر داران - خیابان نواب صفوی - شبکه بهداشت و درمان فریدن تلفن تماس : ۴ - ۰۳۷۲۴۲۲۲۶۰۱

پیوند ها