به سایت شبکه بهداشت و درمان فریدن خوش آمدید.

previous pauseresume next

برگزاری کمیته روستایی

درمورخ ۹۶/۳/۳۱ کمیته بیمه روستایی باحضور مدیر شبکه ورئیس بیمه خدمات درمانی وکارشناسان  مربوط به این حوزه دردفتر شبکه برگزارشد.

 

ارتباط با ما

اصفهان - شهرستان فریدن - شهر داران - خیابان نواب صفوی - شبکه بهداشت و درمان فریدن تلفن تماس : ۴ - ۰۳۷۲۴۲۲۲۶۰۱

پیوند ها