به سایت شبکه بهداشت و درمان فریدن خوش آمدید.

previous pauseresume next

برگزاری کمیته بهبود تغذیه

درمورخ ۹۶/۴/۱۲ کمیته بهبود تغذیه دردفتر معاونت بهداشتی برگزارشد ووضعیت سوء تغذیه در شهرستان مورد بحث وبررسی قرار گرفت

 

ارتباط با ما

اصفهان - شهرستان فریدن - شهر داران - خیابان نواب صفوی - شبکه بهداشت و درمان فریدن تلفن تماس : ۴ - ۰۳۷۲۴۲۲۲۶۰۱

پیوند ها