به سایت شبکه بهداشت و درمان فریدن خوش آمدید.

previous pauseresume next

برگزاری کمیته بحران

درمورخ ۹۶/۲/۲۷ کمیته بحران با حضوردکترشیخی ومعاون بهداشتی واعضای کمیته در دفترمدیریت شبکه برگزار شدکه درمورد موضوعات مختلف بحث وگفتگو شد که یکی ازموضوعات بحث پیگیری اسکان وساماندهی واموربهداشتی عشایر وکارگران فصلی درمنطقه بود که تصمیمات لازم اتخاذ گردید

 

ارتباط با ما

اصفهان - شهرستان فریدن - شهر داران - خیابان نواب صفوی - شبکه بهداشت و درمان فریدن تلفن تماس : ۴ - ۰۳۷۲۴۲۲۲۶۰۱

پیوند ها