به سایت شبکه بهداشت و درمان فریدن خوش آمدید.

previous pauseresume next

برگزاری کمیته امربه معروف ونهی ازمنکر

.درمورخ ۹۶/۴/۱ کمیته فصلی امر به معروف ونهی ازمنکر شبکه با حضور اعضای کمیته دردفتر مدیر شبکه برگزارشد وپس ازبررسی مصوبات جلسه قبل موضوعات ومباحث جدید مورد بحث وبررسی قرار گرفت

 

ارتباط با ما

اصفهان - شهرستان فریدن - شهر داران - خیابان نواب صفوی - شبکه بهداشت و درمان فریدن تلفن تماس : ۴ - ۰۳۷۲۴۲۲۲۶۰۱

پیوند ها