به سایت شبکه بهداشت و درمان فریدن خوش آمدید.

previous pauseresume next

برگزاری جلسه

درمورخ ۹۶/۴/۱۰ کمیته علمی تیرماه وجلسه مسئولین واحدهای فنی  وهمچنین کمیته درونبخشی زئونوزها همزمان دردفتر معاونت بهداشتی برگزارشد

 

ارتباط با ما

اصفهان - شهرستان فریدن - شهر داران - خیابان نواب صفوی - شبکه بهداشت و درمان فریدن تلفن تماس : ۴ - ۰۳۷۲۴۲۲۲۶۰۱

پیوند ها