به سایت شبکه بهداشت و درمان فریدن خوش آمدید.

previous pauseresume next

برگزاری جلسه

 

 

درمورخ ۹۶/۲/۱۰ کمیته علمی اردیبهشت ماه وجلسه هما هنگی مسئولین واحد های فنی دردفتر معاونت بهداشتی برگزارشد.

 

ارتباط با ما

اصفهان - شهرستان فریدن - شهر داران - خیابان نواب صفوی - شبکه بهداشت و درمان فریدن تلفن تماس : ۴ - ۰۳۷۲۴۲۲۲۶۰۱

پیوند ها