به سایت شبکه بهداشت و درمان فریدن خوش آمدید.

previous pauseresume next

برگزاری جلسه هماهنگی وکمیته علمی مرداد

درمورخ ۹۶/۴/۳۱ کمیته علمی مرداد ماه وجلسه هماهنگی مسئولین واحدهای فنی دردفترمعاونت بهداشتی برگزارشد..

 

ارتباط با ما

اصفهان - شهرستان فریدن - شهر داران - خیابان نواب صفوی - شبکه بهداشت و درمان فریدن تلفن تماس : ۴ - ۰۳۷۲۴۲۲۲۶۰۱

پیوند ها