به سایت شبکه بهداشت و درمان فریدن خوش آمدید.

previous pauseresume next

برگزاری جلسه آموزشی سامانه سیب

درمورخ۹۶/۵/۸ جلسه آموزش سامانه سیب ویژه  بهورزان وکاردانهای مراکز توسط خانم مهندس زینلی ازواحد    It  معاونت  

بهداشتی استان درسالن اجتماعات شبکه برگزارشد.

 

ارتباط با ما

اصفهان - شهرستان فریدن - شهر داران - خیابان نواب صفوی - شبکه بهداشت و درمان فریدن تلفن تماس : ۴ - ۰۳۷۲۴۲۲۲۶۰۱

پیوند ها